Skip to main content

Skab en røgfri arbejdsplads

Udgivet af
d. 14. marts 2024

En røgfri arbejdsplads er ikke kun godt for den enkelte medarbejders sundhed, men også for arbejdsmiljøet som helhed. Det er et skridt mod en sundere og mere produktiv arbejdsplads. 

“Røgfri arbejdstid giver et sundere arbejdsmiljø. Det beskytter medarbejdere mod tobaksrøg og er en støtte for dem, som gerne vil være røgfri. Røgfri arbejdstid sikrer også, at nye medarbejdere og unge ikke begynder at ryge på arbejdspladsen.” 

Kilde: https://www.cancer.dk/forebyg-kraeft/tobak-og-nikotin/roegfri-arbejdstid/hvad-betyder-det/

Men hvordan kan kollegaer, ledelse og arbejdspladsen generelt samarbejde om at skabe og opretholde en røgfri kultur? Det kigger vi på herunder. 

Ledelsens rolle

Ledelsen spiller en central rolle i etableringen af en røgfri arbejdsplads. Det starter med at formulere en klar politik for rygning på arbejdspladsen. Kræftens bekæmpelse anbefaler at røgfri arbejdstid omfatter alle tobaksrelaterede produkter, herunder alt med tobak og nikotin samt e-cigaretter.

Denne politik bør omfatte retningslinjer for rygning i og omkring arbejdsbygninger, og bør selvfølgelig være gældende for alle på arbejdspladsen. Ledelsen bør også være synlig i kommunikationen af politikken og støtte den aktivt.

Kollegial støtte

Ved at arbejde med røgfri arbejdstid kan man være med til at skabe en kultur, hvor tobaksprodukter, snus og lignende ikke er en del af de faste rutiner. Her kan kollegial støtte være afgørende for succesen af en røgfri arbejdsplads.

Kolleger kan støtte hinanden ved at opmuntre til røgfri pauser sammen, dele erfaringer med rygestop og skabe et positivt miljø for dem, der ønsker at stoppe med at ryge. Det handler om at vise forståelse og støtte for hinandens valg og udfordringer. 

Tilbud om rygestopstilbud

Arbejdspladsen kan tilbyde rygestop relaterede tilbud og indsatser til de medarbejdere der ønsker at starte deres rejse mod en røgfri fremtid. Dette kan omfatte adgang til rygestopkurser, individuel rådgivning eller støtte fra sundhedspersonale. Ved at gøre disse ressourcer let tilgængelige, viser arbejdspladsen sit engagement i medarbejdernes sundhed og trivsel.

Rygestop kan også indgå i en større indsats omkring medarbejdernes sundhed – for eksempel ved at arbejde med sundhedsuger eller temaer i et årshjul. Dette kan være en del af firmafitness, motion uger mm. Hos Health Group har vi over 20 års erfaring med at skræddersy netop den sundhedsfremmende indsats jeres arbejdsplads har brug for. 

Rygning øger risikoen for en lang række følgesygdomme, og er en af de 5 faktorer, der har størst betydning for vores sundhed. Ved at implementere en røgfri arbejdsplads kan man hjælpe de medarbejdere der ønsker at stoppe med at ryge og bruge nikotinprodukter. Dette kan være en direkte måde at forbedre sundheden på arbejdspladsen og sikre at der ikke er nye medarbejdere der starter med at bruge disse produkter.