Skip to main content

Relaxation Treatment – psykomotorisk terapi

Relaxation Treatment er et evidensbaseret behandlingskoncept, som sikrer bedre samspil mellem krop, psyke og sundhed. Vores behandlere har alle 3 ½ års professionsbacheloruddannelse i psykomotorisk terapi, ligesom vi opretter en fuldt udstyret klinik i et egnet lokale i jeres virksomhed.

Arbejdspladsvurdering (APV)

Vores APV omfatter alle brancher og arbejdsfunktioner.

Er du interesseret i at høre mere? Tag kontakt og få et uforpligtende tilbud.

Relaxation Treatment – psykomotorisk terapi

Hvad er Relaxation Treatment?

Relaxation Treatment skal ses som en pendant til andre terapeutiske behandlinger fx fysioterapi. Der
er dog den forskel, at medarbejderen ikke nødvendigvis behøver at have smerter i bevægeapparatet
for at modtage Relaxation Treatment.

Det kan være medarbejdere, som har et højt stressniveau, eller har brug for at finde ro via afspændende øvelser. Det kan også være medarbejdere som oplever fysiske udfordringer fx at være muskulært anspændt, har gentagne hovedpine eller oplever hjertebanken.

Hvordan foregår behandlingen?

Relaxation Treatment er en blid og nænsom behandling som dækker over f.eks. afspænding, mindfulness, kropsbevidsthedstræning og awareness. Den manuelle behandlingsdel er kendetegnet ved, at behandleren med rolige og blide bevægelser laver forskellige behandlingsgreb, der kan minde om massage. Dog er medarbejderen under hele sessionen fuldt påklædt. 

Et af kerneelementerne i Relaxation Treatment er afspænding. Afspænding må ikke forstås som ”afslapning”, da der ikke er tale om ”bare at slappe af”, men om processer, hvor dele eller hele kroppen afspændes og står i modsætning til anspændthed. Arbejdet med åndedræt er centralt, ligesom terapeuten bruger samtalen til at skabe et trygt rum gennem anerkendelse og åbenhed. 

Varighed

Hver session varer 35 min. og indeholder indledende samtale, briksbehandling, afsluttende samtale og
afrundes af små forklaringer eller kommentarer til behandlingen.

Hvorfor virker Relaxation Treatment?

Relaxation Treatment øger den ansattes bevidsthed i forhold til både kropslige og psykiske signaler. Dermed kan han eller hun bedre finde eller genfinde sine ressourcer og bruge dem til selv at handle og
skabe forandring.

Hvem er behandleren?

Behandleren har 3 ½ års professionsbacheloruddannelse i psykomotorisk terapi. Behandleren er specialiseret til at varetage sundhedspsykologiske opgaver med fokus på sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse og
rehabilitering. Jeres medarbejdere vil møde en empatisk, erfaren behandler med høj faglighed som kan rumme og behandle forskellige somatiske og psykiske problemstillinger.

Jeres udbytte

Relaxation Treatment fremmer jeres medarbejderes kropslige handlekompetencer i forhold til selvomsorg og mental og fysisk sundhedsfremme. Det betyder lavere risiko for fysisk og psykisk nedslidning, og deraf lavere sygefravær, højere trivsel og større mental robusthed.

Klinikken

Vi opretter en fuldt udstyret klinik i et egnet lokale hos jer. Vi leverer:

  • Professionel inhouse klinik med fempunktshæve-/sænkebriks

  • Erfarne psykomotoriske terapeuter

  • Professionelt booking- og journalsystem

  • Statusrapporter

  • Hotline kl. 08.00 til 16.00

OBS! Det eneste I selv skal stå for, er computer, bord og stol, skraldespand og internetadgang.

Relaxation Treatment

Relaxation Treatment kan stå alene eller indgå
i vores kombinationsbehandling.

SYGEFRAVÆR I DANMARK

Det vurderes, at helt op til 45 pct. af det samlede sygefravær i Danmark skyldes mentale helbredsproblemer.

Sygefravær på grund af mentale helbredsproblemer har store omkostninger, både for den enkelte medarbejder, og den enkelte arbejdsplads.