Skip to main content

Få hjælp til komplicerede problematikker med proceskonsultation

Health Group A/S tilrettelægger og gennemfører en bred vifte af aktiviteter og processer rettet mod et særligt behov i virksomheden. I får derfor professionel hjælp til de problematikker, der kan opstå i det psykiske arbejdsmiljø. Samarbejdet tager typisk afsæt i en indledende kortlægning (APV eller trivselsundersøgelse), hvor behovet for proces dokumenteres.

Proceskonsultation

Vores erfarne konsulenter faciliterer processer, der skaber mærkbar værdi for det psykiske arbejdsmiljø.

Er du interesseret i at høre mere? Tag kontakt og få et uforpligtende tilbud.

karinhoeck
Kortlægning + Dialog = Proces

Karin Hoeck, proceskonsulent

 • info-100x100-cirkel

  Landsdækkende service
  Om I befinder jer i København, Esbjerg eller midt i mellem – vi tilbyder proceskonsultation i hele landet.

 • dart-100x100-cirkel

  Mere 20 års erfaring
  Health Group har i mere end 20 år bidraget aktivt til at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på danske arbejdspladser.

 • noter-100x100-cirkel

  Evidensbaserede sundhedsløsninger
  Vi måler gerne på resultaterne af indsatsen ved at sætte fælles målsætninger op for vores samarbejde.

Herefter vil der typisk være et indledende møde med vores proceskonsulent, hvor opgaven og behovet for konsulentbistand undersøges og præciseres. Med afsæt i dette møde udarbejdes et forslag til design og gennemførelse, som drøftes igennem og afstemmes, inden vi går videre i processen.

Der kan være væsentlige fordele ved at involvere en ekstern resurse, som kan se organisationen udefra og stille relevante spørgsmål til udvikling. Vores konsulenter har lang erfaring – også med de særlig komplicerede problematikker i det psykiske arbejdsmiljø.

Vi tilbyder følgende forløb:

 • Procesfacilitering – APV resultaterne bringes i spil sammen med ledelsen og medarbejderne til styrkelse af særlig det psykiske arbejdsmiljø
 • Handlingsplaner i forbindelse med opsamling på APV eller trivselsundersøgelse
 • Kulturprocesser – indeholdende værdiimplementering
 • Opgør med krænkende adfærd, chikane og mobning
 • Dæmp stressen og hæv trivslen
 • Fusionsprocesser
 • Lederudvikling & teamudvikling
 • Personalepolitiker

Sådan arbejder vi med proceskonsultation

Vores overbevisning er, at når virksomheder arbejder med udviklingsprocesser, så åbner de op for vigtige og centrale forbedringspotentialer til styrkelse af kerneopgaven. Processerne skaber ledetråde til, hvordan man kan arbejde konstruktivt med at skabe ændringer i organisationen. At arbejde med processer kan være omfattende, og der ligger derfor en stor udfordring i at kortlægge processernes kompleksitet.

Vi anser det som helt centralt at indtænke virksomhedens strategiske grundlag som et væsentligt element i design af et procesforløb.

Vores proceskonsulent arbejder professionelt med at skabe balance imellem vores kunders forretningsmæssige vækst og lederens- og medarbejdernes personlige udvikling. Vi tror på, at vi motiveres bedst ved at få medindflydelse på vores eget handlerum. Det betyder, at alle niveauer i virksomheden inddrages i udviklingsprocessen, så vidt det er muligt, for herved at sikre implementeringen af de løsninger, der aftales undervejs.

Refleksionen er afgørende for os, da læringen først bliver til erkendelse, når vi får mulighed for at fordybe os.

Proceskonsultation

Vores erfarne konsulenter faciliterer processer, der skaber mærkbar værdi for det psykiske arbejdsmiljø.

Er du interesseret i at høre mere? Tag kontakt og få et uforpligtende tilbud.

karinhoeck
Kortlægning + Dialog = Proces

Karin Hoeck, proceskonsulent

 • info-100x100-cirkel

  Landsdækkende service
  Om I befinder jer i København, Esbjerg eller midt i mellem – vi tilbyder proceskonsultation i hele landet.

 • haand-100x100-cirkel

  Mere end 20 års erfaring
  Health Group har i mere end 20 år bidraget aktivt til at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på danske arbejdspladser.

 • noter-100x100-cirkel

  Evidensbaserede sundhedsløsninger
  Vi måler gerne på resultaterne af indsatsen ved at sætte fælles målsætninger op for vores samarbejde.