Skip to main content

Psykologisk krisehjælp: Vi yder krisehjælp indenfor 24 timer

Med vores landsdækkende netværk af krisepsykologer kan vi påbegynde behandlingen indenfor 24 timer. Alle medarbejdere kan komme til at stå i en situation, hvor det kan være nødvendigt at få professionel hjælp til at kunne håndtere arbejdsmæssige eller familiemæssige problematikker.

forside-psykologisk-krisehjaelp
 • info-100x100-cirkel

  Landsdækkende service
  Krisesituationer kender ingen grænser – derfor tilbyder vi psykologisk krisehjælp i hele landet.

 • dart-100x100-cirkel

  Mere 20 års erfaring
  Health Group har i mere end 20 år bidraget aktivt til at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på danske arbejdspladser.

 • noter-100x100-cirkel

  Evidensbaserede sundhedsløsninger
  Vi måler gerne på resultaterne af indsatsen ved at sætte fælles målsætninger op for vores samarbejde.

Psykologisk krisehjælp

Landdækkende netværk af dygtige psykologer.

Er du interesseret i at høre mere? Tag kontakt og få et uforpligtende tilbud.

Krisehjælp til medarbejdere kan være relevant ved følgende:

 • Arbejdsulykker hvor medarbejdere er kommet fysisk til skade.
 • Voldsomme hændelser som påvirker psykisk, såsom vold, overfald, røveri.
 • Pårørende til arbejdsulykker som medfører dødsfald.
 • Kollegaer til tilskadekomne, debriefing individuelt og i grupper
 • Akut stressbehandling for medarbejdere som er brudt sammen pga. stress.
 • Fyringsrunder og afskedigelser.

Eksempler på opgaver som også kan påvirke arbejdsfunktionen hos en medarbejder, kan være; mobning, chikane, stalking, samlivsproblemer, misbrug og pludselige dødsfald i familien.

Undgå administrative bekymringer under en krisesituation

Vi tilbyder at overtage de administrative opgaver i forbindelse med psykolog-formidling og alt dette til en yderst konkurrencedygtig pris. Hos os, er det ikke nødvendigt med et abonnement – det eneste, der behøves, er et opkald til os om, at man har en medarbejder eller en kunde, der har brug for hjælp, så går vores apparat i gang og herfra tages der professionelt hånd om at løse problemerne.

Vores tværfaglige team af autoriserede universitetsuddannede psykologer med minimum 10 års erfaring, bliver jævnligt fagligt opdateret med den sidste nye viden inden for stress og psykisk arbejdsmiljø, både hvad angår forskning, udvikling af redskaber og lovmæssige ændringer.

Psykologisk rådgivning

 • Psykologisk rådgivning kan tilbydes, når der foreligger en sygemelding eller som støtte under og efter alvorlig fysisk sygdom.
 • Dette kan også være psykiske forhold som stress, depression og angst. Et forløb kan eksempelvis bestå af 3-5 individuelle samtaler efterfulgt af en rundbordssamtale, hvor handlemuligheder samt supplerende behov afdækkes.
 • Psykologisk rådgivning sikrer en hurtig og støttende tilbagevenden, som på sigt vil reducere fravær og give øget produktivitet.

Psykologisk krisehjælp

Landdækkende netværk af dygtige psykologer.

Er du interesseret i at høre mere? Tag kontakt og få et uforpligtende tilbud.

 • info-100x100-cirkel

  Landsdækkende service
  Krisesituationer kender ingen grænser – derfor tilbyder vi psykologisk krisehjælp i hele landet.

 • haand-100x100-cirkel

  Mere end 20 års erfaring
  Health Group har i mere end 20 år bidraget aktivt til at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på danske arbejdspladser.

 • noter-100x100-cirkel

  Evidensbaserede sundhedsløsninger
  Vi måler gerne på resultaterne af indsatsen ved at sætte fælles målsætninger op for vores samarbejde.