Skip to main content
Health Group

D-mærket

Det er afgørende, at Health Groups kunder har tillid til de digitale tjenester og internetbaserede produkter, som de får adgang til. Set udefra kan det dog være vanskeligt at vide, om Health Group har god IT-sikkerhed og håndterer data på en ansvarlig og etisk måde eller ej.

Derfor har Health Group været igennem en omfattende proces med at blive D-mærket.

Hvad betyder D-mærket for vores kunder?

Med D-mærket har Danmark fået en særlig mærkningsordning for it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse. Ordningen tydeliggør hvilke virksomheder, der udviser digital ansvarlighed og giver dermed kunder mulighed for at vælge en ansvarlig leverandør, der har styr på det med cybersikkerhed.

Med mærkningsordningen stilles der skarpt på den enkelte virksomheds arbejde med cybersikkerhed – og der stilles skrappe krav til virksomheder der gerne vil mærkes.

Kriterierne for D-mærket er baseret på anerkendte, internationale rammeværker fra europæiske og nationale råd, udvalg og arbejdsgrupper. Og for at opnå selve D-mærket, har Health Group altså gennemgået en struktureret proces, hvor kriterierne spiller en afgørende hovedrolle.

Grundlæggende er alle kriterierne værdifulde at beskæftige sig med og handler blandt andet om ledelse, adfærd, teknologi, supply chains, datahåndtering, privacy, algoritmer, kunstig intelligens og etik.

Som kunde kan D-mærket således gøre det nemmere at fælde dom over et felt af potentielle leverandører, da mærket gør det muligt at vælge en leverandør og samarbejdspartner, der arbejder systematisk med sine data og sit generelle cybersikkerhedsniveau.

D-mærket giver derfor forretningsværdi til Health Groups kunder, da mærket gør det muligt at vælge en leverandør og samarbejdspartner, der arbejder systematisk med sine data og sit generelle cybersikkerhedsniveau.

Health Group giver således tryghed til sine kunder og understøtter skabelsen af et stærkere og mere digitalt velfungerende og sikkert Danmark.

IT- og persondatasikkerhed

D-mærket
IT- og persondatasikkerhed

Health Group er D-mærket som er verdens første mærkningsordning for digital ansvarlighed og dermed den første af sin art, der forbinder it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse i ét mærke.

Gennem omhyggelig styring og ledelse sikrer vi, at Health Group er i overensstemmelse med kravene inden for styring og forankring i ledelsen, awareness og sikker adfærd, teknisk IT-sikkerhed, krav til leverandørers IT-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse, transparens og kontrol med data samt dataetik.

Med mere end 20 års erfaring

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Health Group

Health Group A/S

Health Group Aarhus
Referencer

Et udpluk af vores kunder