Skip to main content

Opnå en ansvarlig virksomhedsstrategi med en APV (arbejdspladsvurdering)

Arbejdspladsen er det sted, ud over vores hjem, hvor mange af os opholder os størstedelen af tiden i hverdagene, og hvor vi har mange vigtige sociale relationer. Derfor må vi ikke gå på kompromis med arbejdsmiljøet – Health Group står klar til at hjælpe din virksomhed godt på vej.

Arbejdspladsvurdering (APV)

Vores APV omfatter alle brancher og arbejdsfunktioner.

Er du interesseret i at høre mere? Tag kontakt og få et uforpligtende tilbud.

En professionel APV er et udtryk for en ansvarlig virksomhedsstrategi, der både forebygger sygdomme og øger de ansattes trivsel og sundhed. På mindre en seks uger kan vi få jeres virksomhed sikkert gennem APV-processen. Vi er med jer hele vejen fra det indledende møde, dataindsamling undervejs, til den afsluttende præsentation med konkrete handlingsplaner.

Et arbejdsmiljø udgør tre overordnede – og væsentlige elementer: Det fysiske, sociale og psykiske. Alle tre aspekter er en del af det, at gå på arbejde.

Et godt arbejdsmiljø har altså stor betydning for den enkelte medarbejder og kan forklares med en cirkulær model. Glade og motiverede medarbejdere, giver effektive medarbejdere, som er grundstenen i enhver sund virksomhed.

Derfor er det vigtigt, at arbejdspladsen er et godt sted at være og at den enkelte medarbejder har det godt både socialt og professionelt. Vi vil hos Health Group sørge for at rammerne for et godt og sundt arbejdsmiljø bliver overholdt. Dette gøres ved hjælp af en arbejdspladsvurdering (APV).

En APV med succes:

 • Indledende møde
  hvor ønsker, forventninger, tidsplan, samt spørgeskema og afrapportering afklares

 • Branchespecifik spørgeskemaundersøgelse
  som tager udgangspunkt i validerede spørgsmål og målrettet jeres branche. Spørgeskemaet inkluderer fysisk og psykisk arbejdsmiljø, sygefravær, helbred samt særlige ønsker

 • Rapport med anbefalinger
  udarbejdes efter dataindsamling i vores online survey system. Jeres APV-rapport indeholder desuden tabeller, grafer samt en klar identifikation og prioritering af udfordringer

 • Benchmark
  er vigtigt for at I kan sammenligne jeres APV-resultater med den branche I tilhører. Vores benchmark er Danmarks største med over 200.000 respondenter

 • Præsentation
  af resultaterne – fysisk eller online – i et relevant forum. Det tager typisk 1-2 timer og vi rådgiver samtidigt om indsatsområder og formulering af handlingsplaner

 • Kvalitetssikring
  af alle processer sikrer fortrolighed, høj datakvalitet, validering af spørgeramme, samt indfrielse af forventningerne til jeres APV

Health Groups tilgang til den lovpligtige APV

Vi vil altid i samråd med jer, blive enige om en spørgeramme, så vi kan kortlægge arbejdsmiljøet på den bedst mulige måde. Dette er en vigtig proces. Vi leverer aldrig pakkeløsninger, men tilpasser os i stedet jeres behov, som er vores kerneopgave hos Health Group. Trivsel og produktivitet går hånd i hånd, derfor er det ekstremt vigtigt at have APV for øje i en hver virksomhed.
I en typisk APV indgår følgende:

 • Fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 • Social kapital (tillid, retfærdighed og samarbejde)
 • Arbejdsulykker og risiko

Benchmark

Med Health Groups APV får I et benchmark med jeres specifikke branche. HG-benchmark, som er et gennemsnit af Health Groups tidligere undersøgelser gennem de foregående år. Herved får I et relevant sammenligningsgrundlag. HG-benchmark opdateres løbende, hvilket sikrer jer det bedste og mest aktuelle sammenligningsgrundlag.

Opfølgning på APV

Når man gennemfører en APV, bør man man følge op på sine handlingsplaner. Health Group tilbyder forskellige opfølgningsmuligheder:

 • Deltagelse på Arbejdsmiljøudvalgsmøde. Health Group kan fungere som rådgiver og sparringspartner både i forbindelse med udarbejdelse af handlingsplaner samt som deltager på efterfølgende møder. Med Health Group som rådgiver sikres I, at handlingsplanerne ikke drukner i de øvrige daglige opgaver – men bliver fulgt helt til dørs.
 • Afholdelse af workshop/seminar. En APV kan kaste lys over mange forskellige problemer i arbejdsmiljøet. Nogle kan løses ved at skifte en lampe eller købe en ny stol. Men andre problemer kan være af mere kompleks karakter. Eksempelvis kan der vise sig problemer i det psykiske arbejdsmiljø, f.eks. i relation til ledelse eller samarbejde, som kræver handling. Her tilbyder vi at afholde workshops eller seminarer for de medarbejdergrupper, der måtte opleve problemerne. Som ekstern partner er vi neutrale og kan derfor bedre facilitere den proces, det er at arbejde med problemer af mere følsom eller tabubelagt karakter
 • Mange kunder er glade for opfølgning oftere end med de lovpligtige tre års mellemrum. Health Group tilbyder en APV light som opfølgning på handlingsplaner og som evaluering.
 • Kurser indenfor stress og trivsel

Book en APV undersøgelse fra Health Group

Vil i sikre bedre sundhed og trivsel på arbejdspladsen? Hos Health Group er vi dedikeret til at hjælpe virksomheder med at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, og vi er klar til at hjælpe jer med at opfylde jeres lovpligtige APV.

Kontakt os i dag for at finde ud af, hvordan vi kan hjælpe jer med at forbedre jeres arbejdsmiljø og øge trivsel og produktivitet i jeres virksomhed.

FAQ om APV

Kan en virksomhed få bøder for ikke at have gennemført en APV undersøgelse?

Ja, en virksomhed kan få bøder for ikke at have gennemført en APV undersøgelse og ikke overholde gældende love og regler inden for sundhed og sikkerhed. Det kan også føre til erstatningskrav fra medarbejdere eller pårørende, hvis en skade eller sygdom skyldes manglende overholdelse.

Hvordan kan en virksomhed implementere anbefalingerne fra en APV undersøgelse?

En virksomhed kan implementere anbefalingerne fra en APV undersøgelse ved at opdatere procedurer og dokumentation, gennemføre træning og oplysning af medarbejderne, og gennemføre nødvendige ændringer og forbedringer af arbejdspladsen og udstyret. Det er vigtigt at lave en plan og tidsplan for implementeringen og følge op løbende for at sikre, at anbefalingerne er effektive.

Hvordan kan en professionel APV-undersøgelse hjælpe med at forbedre trivsel og produktivitet?

En APV-undersøgelse skal dække fysiske og psykiske arbejdsmiljø, social kapital (tillid, retfærdighed og samarbejde), arbejdsulykker og risiko.

Hvilke områder skal en APV-undersøgelse dække?

Arbejdsmiljøet består af alle virksomhedens ansatte. Det handler om at skabe gode vaner der varer ved – og vigtigst af alt at komme af med dem, vi ikke længere vil bære rundt på.

Det er derfor enormt vigtigt at have arbejdsmiljøloven for øje. Arbejdsmiljøloven indeholder regler og krav til arbejdsmiljøet. Disse krav og regler skal, kort fortalt, overholdes af virksomheder såvel som byggepladser. Virksomheden sikrer derfor et godt og sundt arbejdsmiljø gennem krav fra arbejdsmiljøloven,

Alle virksomheder har pligt til at foretage en skriftlig Arbejdspladsvurdering (APV) mindst hvert tredje år. Formålet med en APV er at sikre, at virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde omfatter alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer, og at virksomheden arbejder systematisk og løbende med at løse problemerne.

Den nuværende arbejdsmiljølov blev vedtaget i 2019. Målet med arbejdsmiljøloven er at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Det er altid virksomhedens eget ansvar at kende til arbejdsmiljøloven.

For at få jer sikkert i mål og I får det ønskede resultat, vægter vi disse seks kritiske succesfaktorer højt:

✓ Udvikling og tilpasning af spørgerammen
✓ Afklaring af behov for afrapportering
✓ Validering og opsætning af online survey-løsning
✓ Afrapportering og branchespecifikt benchmark
✓ Fortrolig APV-rapport indeholdende trivselsscore, risikoprofil og økonomisk konsekvensbergning
✓ Arbejde strategisk med det psykosociale arbejdsmiljø.

Hvad sker der efter en APV-undersøgelse?

Efter en APV-undersøgelse skal virksomheden udarbejde en handlingsplan for at håndtere eventuelle problemer, der er identificeret i undersøgelsen. Handlingsplanen skal revideres og opdateres regelmæssigt for at sikre, at arbejdsmiljøet forbedres og er i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven.

Hvordan udføres arbejdspladsvurderingen?

Der er mange væsentlige beslutninger, som skal tages for at sikre en veludført APV-proces. Vi varetager hele processen og hjælper med at afdække jeres strategiske og lavpraktiske behov. Vi sørger altså for undersøgelsen og leverer en komplet rapport og handlingsplan:

 1. Afklaring af spørgeramme
 2. Kortlægning via spørgeramme
 3. Databehandling
 4. Rapport med anbefalinger og forslag til handlingsplan
 5. Præsentation af resultater
 6. Eventuel opfølgning.

Kontakt os venligst, hvis I har spørgsmål til en APV-undersøgelse eller har lyst til at høre mere om, hvordan I kan sikre et sundt arbejdsmiljø for jeres medarbejdere. Vi kan kontaktes telefonisk på +45 70 20 16 26 eller skriftligt via vores mail eller kontaktformularen.

Hvorfor kan vi ikke bare selv lave en arbejdspladsvurdering?

Det er ikke altid en fordel selv at være involveret i den virksomhed, man vurderer. Man kan være blind over for problematikker i arbejdsmiljøet, og det kan være svært for medarbejderne at give udtryk for deres oplevelser over for en fra virksomheden. Ved at uddelegere opgaven til Health Group bliver en ellers kompliceret proces med lovkrav, metodeovervejelser, databehandling og prioritering gjort overskuelig. Vi kommer altid ud på jeres virksomhed og præsenterer resultatet i Arbejdsmiljøudvalget eller lignende. På den måde sikrer vi, at I bliver hjulpet så godt i gang med den videre proces som muligt.

Arbejdspladsvurdering (APV)

Vores APV omfatter alle brancher og arbejdsfunktioner.

Er du interesseret i at høre mere? Tag kontakt og få et uforpligtende tilbud.

UGE 1

Indledende møde, samt afklaring af spørgeramme

UGE 2+3

Dataindsamling via online survey system

UGE 4

Databehandling

UGE 5

Rapport med anbefalinger

UGE 6

Præsentation af resultater samt dialog om handlingsplaner

Mød en tilfreds APV-kunde

Med vores mangeårige erfaring med arbejdspladsvurderinger tæller vores kundeportefølje en bred vifte af virksomheder – her kan du møde en af vores glade kunder: behandlingsinstitutionen Godhavn.

 • Godhavn kundereference, Health Group

  Godhavn kundereference

  Health Group har siden 2007 hjulpet behandlingsinstitutionen Godhavn med udarbejdelse af deres APV og sundhedstjek.