Skip to main content
Health Group

Om Health Group

Gennem vidensbaseret sundheds- og arbejdsmiljøarbejde udvikler vi virksomheder med fantastiske resultater og højt afkast.

  Om Health Group

  Vi udvikler virksomheder

  Gennem vidensbaseret sundheds- og arbejdsmiljøarbejde udvikler vi virksomheder. Vores teoriramme er det brede anerkendende sundhedsbegreb i kombination med anerkendte forebyggelsesprogrammer.

  Det sikrer vores kunder fantastiske resultater og dermed et godt afkast af deres investering. Det ses tydeligst på vores kundetilfredshed, som vi evaluerer med Net Promotor Score (NPS).

  Kundetilfredshed (NPS)

  68
   Sikring af data

   Persondatasikkerhed

   Vi betragter sikring af data og persondatasikkerhed som en vores vigtigste opgaver. Vi er desuden forpligtet til at overholde alle gældende lovgivninger om beskyttelse af personoplysninger, herunder GDPR og har derfor taget vigtige skridt i den henseende.

   Vores databeskyttelsesprogram omfatter processer, styring, uddannelses- og overvågningsprocedurer, samt databehandleraftaler for at sikre effektiv databeskyttelse og respekt for registreredes rettigheder.

   Derfor er vi også certificeret efter ISO 9001:2015, som er det mest anerkendte og omfattende internationale kvalitetsledelsessystem. Det Norske Veritas (DNV GL) laver en årlig ekstern audit for at sikre, at vi overholder standarden, er i compliance med GDPR og at vi arbejder på at nå vores kvalitetsmål.

   Referencer

   Et udpluk af vores kunder