Skip to main content

Trivsel på arbejdspladsen

Udgivet af
d. 7. juni 2024

Intet lederskab uden følgeskab. Derfor skal du passe godt på dine medarbejdere og sørge for, at de trives. En høj trivsel blandt medarbejdere fører til lavere sygefravær, øget produktivitet og bedre arbejdsmoral. Når medarbejdere føler sig værdsatte og støttede i deres arbejde, er de mere engagerede og villige til at bidrage positivt til virksomhedens mål.

Lad os dykke ned i, hvorfor trivsel på arbejdspladsen er så vigtigt – for den enkelte og for fællesskabet.

Hvad er trivsel?

Trivsel kan ifølge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø beskrives som “en tilstand af fysisk, psykisk og social velvære”. Trivsel på arbejdspladsen handler derfor om medarbejdernes generelle velvære og tilfredshed inden for deres professionelle miljø. Det dækker over vores mentale, følelsesmæssige og fysiske velbefindende på arbejdspladsen.

Når vi er i trivsel, er vi gladere, mindre syge og mere engagerede i vores arbejde. Men trivsel er ikke noget, vi kan opnå alene; det kræver en fælles indsats. Det betyder, at både ledere og kollegaer skal arbejde sammen for at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor alle føler sig godt tilpas.

En glad medarbejder hos Health Group

Vi prioriterer selv medarbejdertrivsel højt hos Health Group

Det psykiske arbejdsmiljø

Det psykiske arbejdsmiljø omfatter de faktorer på en arbejdsplads, der påvirker medarbejdernes mentale sundhed og velvære. Stressniveauer, relationer, arbejdspres samt hvor anerkendt og værdsat den enkelte medarbejder føler sig er alle faktorer, der har indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø.

For at fremme et sundt psykisk arbejdsmiljø er det afgørende at skabe en kultur af åbenhed, hvor der er plads til dialog om arbejdsrelaterede udfordringer. Derudover bør der være klare politikker for at forebygge mobning og diskrimination og støtte tilbud om professionel hjælp, hvis nødvendigt.

Det fysiske arbejdsmiljø

Det fysiske arbejdsmiljø spiller en kritisk rolle i medarbejdernes daglige velbefindende og effektivitet. Forhold som ergonomi, belysning, og støjniveau er essentielle komponenter, der skal optimeres for at fremme sundhed og produktivitet. Korrekt ergonomisk udstyr som justerbare stole og skriveborde kan forebygge rygproblemer, mens tilstrækkelig og korrekt belysning kan reducere øjenbelastning.

Det er også vigtigt at overveje luftkvalitet og temperaturkontrol, som kan have en stor indflydelse på komfort og koncentration. Tilrettelæggelsen af et fysisk arbejdsmiljø, der minimerer risikoen for skader og fremmer en sund arbejdsrytme, er derfor afgørende.

Fordele ved at styrke trivslen på arbejdspladsen

Når medarbejdere trives på arbejdspladsen, bliver de både mere produktive, kreative og bliver på alle parametre en større ressource for virksomheden. Mennesker i trivsel har større overskud, og det styrker virksomhedens samlede indsats.

Trivsel på arbejdspladsen kan styrke engagement og åbenhed over for læring og udvikling. Med højere engagement er medarbejdere mere villige til at tage initiativ og forbedre deres kompetencer, hvilket leder til et bedre arbejdsmiljø.

For virksomheden betyder dette ikke kun mere effektive medarbejdere, men også et stærkere hold, der er bedre rustet til at møde arbejdsmæssige udfordringer og skabe vækst.

Fordele ved at fremme trivsel på arbejdspladsen:

 • Forbedret produktivitet: Medarbejdere, der trives, er mere engagerede og effektive i deres arbejde.
 • Mindre sygefravær: God trivsel kan reducere hyppigheden og længden af sygefravær blandt medarbejdere.
 • Højere medarbejdertilfredshed: Trivsel bidrager til generel jobtilfredshed, hvilket kan mindske medarbejderomsætning.
 • Tiltrækning af talenter: Virksomheder med en stærk trivselskultur er mere attraktive for potentielle ansatte.
 • Stærkere virksomhedskultur: Trivsel styrker relationerne mellem kolleger og skaber en positiv arbejdskultur.
 • Bedre samarbejde og kommunikation: En sund trivsel fremmer åben og effektiv kommunikation mellem medarbejdere, hvilket forbedrer teamwork.
Trivsel styrker relationer mellem kolleger

Trivsel styrker relationerne mellem kolleger

Mistrivsel på arbejdspladsen

Mistrivsel på arbejdspladsen kan opstå fra flere faktorer. En af de primære kilder til mistrivsel er mangel på klar kommunikation og ledelse, hvilket kan føre til usikkerhed og frustration blandt medarbejdere. Et højt arbejdspres og urealistiske forventninger kan også bidrage til stress og udbrændthed.

Manglende anerkendelse og værdsættelse af medarbejdernes indsats er en anden væsentlig årsag til mistrivsel. Desuden kan et negativt socialt miljø, hvor der er konflikter eller mangel på støtte, forværre situationen yderligere.

Sådanne forhold kan mindske medarbejdernes motivation og velbefindende, hvilket kan have alvorlige konsekvenser – både for individet og organisationen som helhed.

Hvordan skaber man trivsel på arbejdspladsen?

For at skabe trivsel er det essentielt, at ledelsen engagerer sig i medarbejdernes velvære og indflydelse.

Det er vigtigt, at medarbejderne har kontrol over deres arbejdsopgaver og beslutninger, så de ikke bliver stressede. Som leder kan du fremme dette ved at tale åbent med medarbejdere om deres roller, klart definere deres ansvarsområder og opmuntre til selvstændighed samtidig med, at fejl tolereres som en del af læringsprocessen.

Fleksible arbejdstider giver medarbejderne mulighed for bedre at tilpasse deres arbejdsliv til personlige forpligtelser og præferencer, hvilket kan reducere stress og øge jobtilfredsheden.

Samtidig spiller det fysiske og psykiske arbejdsmiljø også en stor rolle. Både ordentlige ergonomiske forhold, psykologisk tryghed og støtte bør prioriteres højt for at skabe trivsel.

Desuden er en åben og inkluderende kultur, hvor der er plads til dialog om følelser og bekymringer, afgørende for at styrke samarbejde og tillid.

5 råd til bedre trivsel på arbejdspladsen

For at forbedre trivslen på arbejdspladsen er det vigtigt at fremme en kultur af åbenhed og respekt. Her er nogle råd, du kan arbejde ud fra:

 1. Øg medarbejderinddragelsen: Sørg for, at alle medarbejdere føler, at de har en stemme og kan påvirke beslutninger, der berører deres arbejde.
 2. Frem work-life balance: Tilbyd fleksible arbejdstider og mulighed for hjemmearbejde, hvor det er muligt, for at hjælpe medarbejdere med at balancere deres professionelle og personlige liv.
 3. Sundhed og wellness initiativer: Implementer programmer, der støtter både fysisk og mental sundhed, såsom fysisk træning eller mindfulness-sessioner.
 4. Regelmæssig feedback: Indfør en kultur, hvor konstruktiv feedback er normen, både fra ledelse og kolleger, for at fremme personlig og faglig vækst.
 5. Anerkendelse og belønning: Anerkend medarbejdernes indsats og succeser regelmæssigt for at øge motivationen og følelsen af værdsættelse.

Disse tiltag kan styrke sammenhold og trivsel på arbejdspladsen, hvilket fører til højere jobtilfredshed og produktivitet.

Feedback er med til at styrke medarbejdertrivsel

Når konstruktiv feedback er normen, smitter det også af på medarbejdertrivslen

Trivselsundersøgelse

En trivselsundersøgelse er en evidensbaseret og professionel undersøgelse af medarbejdertrivslen, der begynder med en omfattende spørgeundersøgelse og detaljerede interviews, som samler indsigter om medarbejdernes velvære og arbejdsmiljø.

Med en trivselsundersøgelse bliver det muligt at identificere nøgleområder, der kan forbedres på arbejdspladsen samt styrker ved den eksisterende arbejdskultur. Resultaterne fra undersøgelsen bruges til at skabe en handlingsplan, der er skræddersyet til virksomhedens specifikke behov.

Denne plan inkluderer konkrete skridt og strategier for implementering, samt opfølgning for at sikre langsigtede forbedringer og vedvarende engagement fra ledelsen.

Hovedemner i en trivselsanalyse:

 • Social kapital
 • Virksomhedsstrategi
 • Ledelse
 • Kommunikation
 • Samarbejde
 • Arbejdskultur
 • Karrieremuligheder.

Andre emner som kan være relevante:

 • Løn og ansættelsesforhold
 • Virksomheden image
 • Arbejdskrav
 • Helbred
 • Behov og ønsker til sundhedsfremme
 • Projektarbejde.

Få hjælp til bedre trivsel

Trivsel blandt medarbejderne er afgørende for en velfungerende arbejdsplads. Ønsker du at vide mere om, hvordan Health Groups trivselsundersøgelse kan gavne din virksomhed?

Kontakt os i dag for mere information og for at tage det første skridt mod et sundere arbejdsmiljø.