Skip to main content

En trivselsundersøgelse er til gavn for alle parter

En trivselsundersøgelse, eller trivselsmåling som det også bliver kaldt, er til gavn og glæde for både jeres medarbejdere og for jeres bundlinje.

Trivlsesundersøgelse hos healthgroup

Trivselsundersøgelse

Fremmer arbejdsglæde og mental sundhed.

Er du interesseret i at høre mere? Tag kontakt og få et uforpligtende tilbud.

Health Groups trivselsundersøgelse er en evidensbaseret og professionel undersøgelse af medarbejdertrivslen i din virksomhed. Hos os bliver du og dine medarbejdere mødt af højt specialiserede konsulenter med fuldt fokus på trivsel, arbejdsmiljø og sundhed. Til at kortlægge medarbejdernes trivsel tilbyder vi jer trivselsundersøgelser, hvor de væsentligste trivselsmæssige emner kortlægges. Vi tilbyder ligeledes arbejdspladsvurdering, som også er med til at sikre et godt arbejdsmiljø. Læs om vores APV-proces her.

Health Groups trivselsmåling er med andre ord en holistisk kortlægning af en række forskellige udfordringer, der kan have indflydelse på medarbejdernes trivsel. På den måde kan både den enkelte medarbejdere og virksomheden prioritere indsatsområder, der kan styrke trivslen på arbejdspladsen.

Hovedemner i en trivselsanalyse:

 • Social kapital
 • Virksomhedsstrategi
 • Ledelse
 • Kommunikation
 • Samarbejde
 • Arbejdskultur
 • Karrieremuligheder

Andre emner som kan være relevante:

 • Løn og ansættelsesforhold
 • Virksomheden image
 • Arbejdskrav
 • Helbred
 • Behov og ønsker til sundhedsfremme
 • Projektarbejde

Medarbejdertrivsel er jeres største ressource

Medarbejdertrivsel er en af de væsentligste succesfaktorer for ethvert firma. For glade medarbejdere har større engagement, loyalitet og motivation i deres arbejde.

Øget trivsel vil dog ikke kun få indflydelse for den enkelte medarbejder. Det kan også ses på firmaets bundlinje i form af større produktivitet og konkurrencedygtighed samt mindre medarbejderomsætning og lavere sygefravær.

Medarbejdertrivsel er med andre ord en af jeres vigtigste ressourcer.

Vil du høre mere om trivselsmåling?

Vil du høre mere om Health Groups trivselsundersøgelse – og ikke mindst hvordan den kan gavne lige netop jeres virksomhed? Så kontakt os allerede i dag.

Får svår på dine spørgsmål om trivselsundersøgelsen

Hvad er en trivselsundersøgelse?

En trivselsundersøgelse eller trivselsmåling er en evidensbaseret kortlægning af trivslen i din virksomhed. Den tager udgangspunkt i typiske trivselsmæssige emner – dog altid med fokus på konkrete udfordringer i den enkelte virksomhed.

Hvordan foregår en trivselsundersøgelse hos Health Group?

I samråd med jer bliver vi enige om en spørgeramme, så vi kan kortlægge medarbejdertrivslen præcist. Dette er en vigtig proces, der skal sikre en skræddersyet undersøgelse. Vi leverer med andre ord aldrig pakkeløsninger, men tilpasser os jeres behov.

Med Health Groups trivselsundersøgelse får I desuden et benchmark med jeres egen specifikke branche. HG-benchmark er et gennemsnit af Health Groups tidligere undersøgelser gennem de foregående år. Herved får I et relevant sammenligningsgrundlag. HG-benchmark opdateres løbende, hvilket sikrer jer det bedste og mest aktuelle sammenligningsgrundlag.

Hvad er din virksomheds udbytte af en trivselsmåling?

Undersøgelsen identificerer udfordringer, der kan være en sten i skoen på trivslen i din virksomhed. De resultater kan danne grundlag for en konkret strategi til forbedring af dine medarbejderes velbefindende på arbejdspladsen.

Hvad er trivselsundersøgelsens benchmark?

Med Health Groups trivselsundersøgelse får I et benchmark med jeres egen specifikke branche. HG-benchmark er et gennemsnit af Health Groups tidligere undersøgelser gennem de foregående år. Herved får I et relevant sammenligningsgrundlag. HG-benchmark opdateres løbende, hvilket sikrer jer det bedste og mest aktuelle sammenligningsgrundlag.

Hvordan foregår opfølgningen på trivselsundersøgelsen?

Som opfølgning på trivselsundersøgelsen tilbydes en lang række rådgivningsopgaver, seminarer og workshops.

Trivselsundersøgelse

Fremmer arbejdsglæde og mental sundhed.

Er du interesseret i at høre mere? Tag kontakt og få et uforpligtende tilbud.

Vores trivselsmåling sikrer jer:

Hurtig, overskuelig proces fra start til slut

Evidensbaseret og professionel tilgang

Klar identifikation af de vigtigste udfordringer

Prioritering af indsatsområder på baggrund af kortlægningen

Høj grad af fortrolighed i svarene

Anerkendende tilgang i spørgsmål og anbefalinger