Opnå en ansvarlig virksomhedsstrategi med en APV

En professionel APV er et udtryk for en ansvarlig virksomhedsstrategi, der både forebygger sygdomme og øger de ansattes trivsel og sundhed. På mindre en seks uger kan vi få jeres virksomhed sikkert gennem APV-processen. Vi er med jer hele vejen fra det indledende møde, dataindsamling undervejs, til den afsluttende præsentation med konkrete handlingsplaner.

En APV med succes:


chat-100×100-cirkel

Indledende møde

hvor ønsker, forventninger, tidsplan, samt spørgeskema og afrapportering afklares
a4-100×100-cirkel

Branchespecifik spørgeskemaundersøgelse

som tager udgangspunkt i validerede spørgsmål og målrettet jeres branche. Spørgeskemaet inkluderer fysisk og psykisk arbejdsmiljø, sygefravær, helbred samt særlige ønsker
noter-100×100-cirkel

Rapport med anbefalinger

udarbejdes efter dataindsamling i vores online survey system. Jeres APV-rapport indeholder desuden tabeller, grafer samt en klar identifikation og prioritering af udfordringer
ringe-100×100-cirkel

Benchmark

er vigtigt for at I kan sammenligne jeres APV-resultater med den branche I tilhører. Vores benchmark er Danmarks største med over 200.000 respondenter
whiteboard-100×100-cirkel

Præsentation

af resultaterne – fysisk eller online – i et relevant forum. Det tager typisk 1-2 timer og vi rådgiver samtidigt om indsatsområder og formulering af handlingsplaner
diplom-100×100-cirkel

Kvalitetssikring

af alle processer sikrer fortrolighed, høj datakvalitet, validering af spørgeramme, samt indfrielse af forventningerne til jeres APV

Vi sørger for at I overholder Arbejdsmiljøloven når vi laver jeres APV. Et godt arbejdsmiljø har nemlig stor betydning for den enkelte medarbejder og kan forklares med en cirkulær model. Glade og motiverede medarbejdere giver effektive medarbejdere, som er grundstenen i enhver sund virksomhed. Derfor er det vigtigt, at arbejdspladsen er et godt sted at være og at den enkelte medarbejder har det godt både socialt og professionelt.
Alle virksomheder har pligt til at foretage en skriftlig Arbejdspladsvurdering (APV) mindst hvert tredje år. Formålet med en APV er at sikre at virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde omfatter alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer, og at virksomheden arbejder systematisk og løbende med at løse problemerne.
Arbejdsmiljøloven indeholder regler og krav til arbejdsmiljøet. Disse krav og regler skal, kort fortalt, overholdes af alle virksomheder. Health Group sørger for at I overholder Arbejdsmiljøloven når vi udarbejder jeres APV.

En sikker APV-proces på blot 6 uger:

 

 • UGE 1

  Indledende møde, samt afklaring af spørgeramme

 • UGE 2-3

  Dataindsamling via online survey system

 • UGE 4

  Databehandling

 • UGE 5-6

  Rapport med anbefalinger

 • UGE 6

  Præsentation af resultater samt dialog om handlingsplaner