Nedslidning på arbejdspladsen – det kan forebygges