Skip to main content

Dårligt arbejdsmiljø?

Udgivet af
d. 7. april 2022

Det betaler sig at investere i et godt arbejdsmiljø

Arbejdspladsen er et sted, hvor de fleste af os bruger en stor del af vores liv. Derfor har det stor betydning, at man har det godt både socialt og på et professionelt plan, så det er et rart sted at være. Interessant nok lægger man måske ikke så meget mærke til det, hvis der er et godt arbejdsmiljø på ens arbejdsplads. Er der derimod dårlig trivsel på arbejdspladsen, lægger man lettere mærke til det.

Et dårligt fysisk arbejdsmiljø er typisk let at få øje på og målbart i form af eksempelvis støj, dårlige arbejdsstillinger, ringe indeklima eller manglende fokus på sikkerhed særligt i mere fysisk betonet arbejde, som i sidste ende kan føre til smerter i kroppen, hovedpine, sygefravær eller arbejdsulykker.

 

Et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan have store konsekvenser

Derimod kan dårligt psykisk arbejdsmiljø være sværere at måle på og håndtere, selvom det kan have store konsekvenser både for den enkelte medarbejder og arbejdspladsen som helhed. For den enkelte medarbejder kan det medføre dalende arbejdsglæde og engagement i sit arbejde samt potentielt tiltagende stress-symptomer og søvnproblemer, der kan mindske det mentale overskud. På arbejdspladsen kan det føre til stigende sygefravær, medarbejderflugt, dalende effektivitet og flere fejl, som kan resultere i alvorlige økonomiske og ikke mindst menneskelige konsekvenser for virksomheden.

Der kan være mange årsager til et dårligt psykisk arbejdsmiljø i en organisation. Ofte handler det om ubalance mellem krav og ressourcer. Det vil sige, at medarbejderne stilles over for målsætninger og arbejdskrav, de ikke kan leve op til eksempelvis grundet manglende tid, økonomiske ressourcer, kompetencer eller indflydelse på arbejdet. Situationen kan påvirke det sociale liv på arbejdspladsen negativt i form af en hårdere omgangstone, mindre tålmodighed og villighed til at hjælpe sine kolleger, som kun er med til at gøre en dårlige situation værre.

 

Derfor skal virksomheder rette op på et dårligt arbejdsmiljø

Det kan være en langvarig og kompliceret proces at rette op på et dårligt arbejdsmiljø, og derfor er det mere fordelagtigt for alle parter, at virksomheden fra starten investerer i et godt arbejdsmiljø ved at arbejde systematisk med at forbedre det og forebygge eventuelle udfordringer. Foruden at mindske risikoen for de tidligere nævnte konsekvenser, vil et godt psykisk arbejdsmiljø øge effektiviteten og kvaliteten i arbejdet samt medarbejdernes generelle trivsel på arbejdspladsen. Derfor kan det altid betale sig at investere i et godt arbejdsmiljø.