Skip to main content

Mental sundhed på arbejdspladsen: Hvordan du støtter dine medarbejdere

Udgivet af
d. 27. juli 2023
mental sundhed på arbejdspladsen

Mental sundhed spiller en afgørende rolle for trivsel og produktivitet på arbejdspladsen. Når medarbejderne har et godt mentalt helbred, kan de bedre tackle udfordringer, håndtere stress og yde deres bedste. Som arbejdsgiver eller leder har du mulighed for at støtte og fremme dine medarbejderes mentale sundhed. Her er et par punkter, du kan overveje.

Prioriterér trivsel

Trivsel er fundamentet for god mental sundhed. Skab en arbejdskultur, der fremmer trivsel ved at vise omsorg og respekt for medarbejdernes velbefindende. Vær opmærksom på arbejdsmængde og sikrer, at medarbejderne ikke overbelastes.

Fremhæv vigtigheden af en sund work-life balance ved at opfordre til pauser, ferie og fritid. Skab en atmosfære, hvor medarbejderne føler sig trygge ved at udtrykke deres behov og bekymringer.

Forebyggelse og tidlig intervention

Forebyggelse spiller en vigtig rolle i at opretholde god mental sundhed på arbejdspladsen. Tilbyd ressourcer og programmer, der fremmer stresshåndtering, mindfulness og arbejdsglæde. Uddan ledere og medarbejdere om tegn på dårlig mental sundhed, og skab en kultur, hvor det er acceptabelt at søge hjælp.

Implementér politikker og procedurer, der adresserer arbejdsrelateret stress og skaber tidlig intervention, hvis problemer opstår. Dette kunne for eksempel være tilbagevendende trivselsmålinger eller sundhedstjek.

Skab støttende og fleksible arbejdsmiljøer

Det arbejdsmiljø, du skaber, har stor indflydelse på medarbejdernes mentale sundhed. Fokuser på at skabe et støttende og inkluderende miljø, hvor medarbejderne føler sig værdsatte og respekterede. Opfordrer til samarbejde, kommunikation og teamwork. Desuden kan en fleksibel arbejdskultur bidrage til at fremme medarbejdernes mentale sundhed.

Overvej at tilbyde fleksible arbejdstider, muligheder for hjemmearbejde og balance mellem arbejde og fritid. Det giver ligeledes en øget følelse af medbestemmelse, og mulighed for at skabe en bedre balance i deres liv samt mindske stressniveauer.

Gør det klart, at mental sundhed og trivsel er en prioritet på jeres arbejdsplads

Ved at tilbyde tiltag, der fremmer og forebygger den mentale og fysiske sundhed på jeres arbejdsplads, kan I gøre det klart for jeres medarbejdere, at deres helbred er vigtigt for jer! Dette kan være ved løbende dialog, men også ved at tilbyde løbende sundhedstjek og trivselsmålinger.