Skip to main content

Mindfulness på arbejdspladsen – hvorfor er det vigtigt?

Udgivet af
d. 3. april 2023
header-mental-sundhed-bg

Der er gennem tiden kommet et stort fokus på arbejdsmiljøet, herunder den fysiske og psykiske trivsel. Fokus er at forebygge stress, sygdomme, reducere sygefravær og generelt skabe bedre trivsel på arbejdspladsen. Op mod 12 % af befolkningen oplever tegn eller symptomer på stress hver dag, og det er derfor nødvendigt at arbejdspladser er opmærksomme og gør en forskel, da det kan koste både menneskeligt for den enkelte og økonomisk. Herudover oplever mange medarbejdere, at man mentalt ikke er til stede under arbejdsopgaver. Det går i sidste ende udover virksomheden.

Hvordan forbygger vi dette? Svaret er Mindfulness

Men hvad er Mindfulness? Mindfulness er en terapiform, som kan bruges i mange sammenhænge bl.a. på arbejdspladsen. Mindfulnessteknikker kan styrke vores arbejdsevne, forbedre vores koncentrationsevne og hjælpe på at tage en pause, se bort fra de konsekvenser og negative krav eller udfordringer, som er eller kan opstå i løbet af arbejdsdagen. Mindfulness kan bl.a. dyrkes gennem meditationsøvelser, yoga og power breaks. På denne måde kan bl.a. stress forebygges, og de positive følelser i hjernen øges. Det fører i sidste ende til større glæde blandt medarbejdere og skaber trivsel på arbejdspladsen.

Hvem kan bruge mindfulness?

Mindfulness kan være gavnligt for alle. I bestræbelsen efter at gøre et godt stykke arbejde kan det være godt med en pause, hvor der fokuseres på nuet. Her bliver man bedre til at fokusere og ser bort fra det som tidligere er sket, som kan ses som stressende og forstyrrende tanker. Med mindfulness kan det hjælpe med at forbedre håndteringen af de krav og uro man møder i løbet af arbejdsdagen.

Mindfulness kan praktiseres i det daglige arbejde på følgende måder:

  • Begynd dagen med at brainstorme, hvad der er på dagsordenen. Bestemt dig for, hvad du vil fokusere på at få klaret gennem dagen. Det kan gøre dagen mere overskuelig.
  • Benyt dig af mentale eller aktive pauser efter en endt arbejdsopgave. Da hjernen muligvis har kørt på højtryk, kan det være gavnligt med en pause med dybe ind- og udåndinger, inden du påtager dig at starte på en ny stor opgave.
  • Undgå at bruge energi på de ting der ikke kan ændres. Mindfulness handler om at leve i nuet, og ofte kan man støde på ting, som kan være en udfordring. Vælger du i stedet at acceptere det i stedet for at lade det fylde i ens tanker, får du lettere ved at håndtere lignende situationer igen og mere effektivt.

At praktisere mindfulnessteknikker på arbejdet kan altså hjælpe dig selv og kollegaer til at få mere frihed, se mere positivt på krav og udfordringer mødt i arbejdet og dermed reducere forekomsten af symptomer på stress.