Skip to main content

Hvorfor er sundheden på arbejdspladsen vigtig?

Udgivet af
d. 6. september 2022
hg-forside-firma-fitness

 

Når Health Groups konsulenter er ude hos danske virksomheder og rådgiver ledelsen om sundhedsfremmende tiltag som aktive pauser og træning på arbejdspladsen lyder svaret ofte, at det er svært – eller ligefrem umuligt – at frigøre tid i medarbejdernes kalender. Forandring er svært og netop kulturforandringer i forhold til sundhedsmæssige adfærdsændringer kræver en målbevidst og særdeles ambitiøs tilgang.

Hvordan kan træning på arbejdspladsen gavne jeres virksomhed?

Trods det kan antages at være et tidskrævende projekt, er der gang på gang påvist, at træning i arbejdstiden har gavnlige effekter, som både kan måles på medarbejdernes generelle sundhed f.eks. i forhold til vægt og kondition samt nakkesmerter – endnu mere essentielt er det, at motion på arbejdspladsen øger produktiviteten og nedsætter sygefravær betragteligt. Udover disse konkrete fordele oplever vi i Health Group også, hvordan sundhed på arbejdspladsen har en væsentlig betydning for medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde – både i forhold til den dynamik og kollektive energi, som et træningselement kan bidrage til i et åbent kontorlandskab.

Ledigheden nærmere sig niveauet før finanskrisen i 2008, og den forventes at falde til under 60.000 ved slutningen af 2023. Desuden er det typisk de samme kompetencer som virksomhederne efterspørger, bl.a. er kompetencer indenfor IT og digitalisering i høj kurs. For at kunne rekruttere og fastholde de eftertragtede medarbejdere må en virksomhed derfor forholde sig aktivt til, hvad medarbejderne ønsker af deres arbejdsplads – en høj løn er ikke længere nok til at tiltrække Danmarks klogeste hoveder. Her har virksomhedens sundhedsstrategi en afgørende betydning, og gennemførelsen af sundhedsprofiler kan være med til at afdække, præcis hvor udfordringerne ligger, og hvad medarbejdernes ønsker og behov er.

Health Group kan på baggrund af sundhedsprofilernes resultater hjælpe med at tilrettelægge en bæredygtig strategi og rådgive virksomheden til, hvordan strategien føres ud i livet. 

Kilder:

Sjøgaard et al.,”Exercise is more than medicine: The working age population’s well-being and productivity” Journal of Sport and Health Science, Volume 5, Issue 2, 2016, Pages 159-165, https://doi.org/10.1016/j.jshs.2016.04.004.

https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2022/2/di-prognose-udsigt-til-historisk-lav-ledighed/

https://www.lederweb.dk/artikler/efter-corona-det-efterspoerger-medarbejderne/