Skip to main content

Har jeres virksomhed gennemført en APV i år?

Udgivet af
d. 15. december 2022

APV er en forkortelse for Arbejdspladsvurdering, som er et værktøj, der skal medvirke til at give jer en dybere indsigt i hvordan arbejdspladsens trivsel er. Vurderingen skal overordnet set hjælpe med at sikre medarbejderes velvære, motivation og produktivitet, hvilket i sidste ende medvirker til at reducere omkostninger for eksempelvis sygefravær. Det er herudover obligatorisk at foretage en APV for alle virksomheder, som har minimum én ansat. Hvis I ikke har gennemført en APV for nylig, har vi lavet en oversigt over hvilke krav der er til udarbejdelsen af den.

Hvornår skal man gennemføre en APV?

APV’en skal, som tommelfingerregel, minimum foretages hvert tredje år, men præcis hvornår den foretages indenfor de tre år, er op til arbejdsgiveren. Hvis virksomheden foretager ændringer, som har betydning for arbejdsmiljøet, er det dog et krav, at APV’en revideres.

Hvilke krav er der til en APV?

Det er, som nævnt, et krav, at der foretages en APV hvert tredje år samt, at den løbende revideres, hvis der foretages ændringer, som har betydning for arbejdsmiljøet. Der er  herudover følgende krav til APV

  • Arbejdsgiver er ansvarlig for, at der bliver foretaget en APV. Det skal fremgå klart, hvem der har ansvar for, at den udarbejdede APV-handlingsplan udføres. 
  • Vurderingen skal være skriftlig og tilgængelig for både ledelse, medarbejdere og Arbejdstilsynet.
  • Ledelse og medarbejdere (arbejdsmiljøorganisationen) skal samarbejde igennem hele processen. 

Der er overordnet set metodefrihed til udførelsen af APV’en men den skal indeholde følgende fem specifikke faser: 

  • Identifikation og kortlægning 

Første punkt af vurderingen har til formål at belyse det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i virksomheden. I kan eksempelvis benytte et APV-spørgeskema eller interviews.  

  • Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer 

Det andet punkt skal vurdere, hvordan eventuelle problemer fra første faste kan løses med fokus på samtidig at forebygge, at problemet opstår i fremtiden. 

  • Inddragelse af virksomhedens sygefravær 

Det er vigtigt at APV’en kortlægger om der er arbejdsrelaterede forhold, som medvirker til at øge sygefraværet.

  • Udarbejdelse af en handlingsplan

Der udarbejdes herefter en APV-handlingsplan, som har til formål at løse de konstaterede problemer. 

  • Opfølgning på handlingsplanen 

Der skal afslutningsvis foretages en opfølgning på handlingsplanen. Her skal det fremgå hvorvidt løsningen har været effektiv, eller om handlingsplanen skal revideres.

Få hjælp til jeres APV af Health Group

Et sundt og velfungerende arbejdsmiljø er nøglen til en motiveret og produktiv arbejdsplads. Det er derfor vigtigt, at virksomheder ikke går på kompromis med deres medarbejderes velvære og tilfredshed, hvilket en APV hjælper med at tage højde for. 

Hvis I har behov for sparring, rådgivning eller hjælp til udførelsen af en APV, kan I med fordel kontakte Health Group. Vi kan hjælpe jer med at foretage en sikker APV-proces på blot 4-6 uger, hvor vi blandt andet udarbejder APV-spørgeskema og påpeger hvilke fokusområder som der bør laves en APV-handlingsplan på. Book et møde eller ring på tlf. 70 20 16 26 for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe jer med at sikre jeres medarbejderes motivation.