Skip to main content

Forebygger jeres ledere krænkende adfærd på arbejdspladsen?

Udgivet af
d. 7. oktober 2022
hg-forside-psykoligisk-krisehjaelp

Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane (sexchikane) og andre måder, som krænkelser kan forekomme på i arbejdet.

Der er tale om krænkende adfærd på arbejdspladsen, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, der af disse personer opfattes som nedværdigende. 

Krænkende adfærd kan både være aktive handlinger og at undlade at handle. Krænkende handlinger i relation til arbejdet kan fx omfatte tilbageholdelse af nødvendig information, bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab.

Når Arbejdstilsynet taler om krænkende adfærd på arbejdspladsen, herunder mobning og seksuel chikane, menes handlinger, der foregår mellem ansatte, og mellem ansatte og deres ledere.

Den 4. marts 2022 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter ”Trepartsaftale om initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladser”. For at undgå krænkende adfærd på arbejdspladser og i særdeleshed seksuel chikane, bør der være et øget fokus på seksuel chikane og anden krænkende adfærd i APV-arbejdet. Hvis der er forekommet problemer med krænkende handlinger på arbejdspladsen, skal ledelsen og de ansatte eller arbejdsmiljøorganisationen drøfte konkrete foranstaltninger til at håndtere krænkelserne og forhindre gentagelser.

Som leder skal man være med til at forebygge og håndtere krænkende adfærd, men det er ikke altid en let snak at tage hul på.

Gode råd til lederen

Her er ni gode råd til, hvordan man som leder kan tage hånd om problemet og starte en positiv forandring på arbejdspladsen:

  • Være en god rollemodel.
  • Signalér, at krænkende adfærd er uacceptabelt. 
  • Håndter krænkende adfærd på arbejdspladsen.
  • Sørg for dialog om god adfærd og omgangstone. Mind medarbejderne om at der skal findes en sober tone på arbejdspladsen og at der skal være plads til forskelligheder.
  • Skab rum til at sige fra.
  • Tag henvendelser alvorligt.
  • Løbende drøfte krænkende handlinger ved fx MUS-samtaler og personalemøder.
  • Være åben i medarbejdersamtaler og medvirke til at medarbejdere føler sig trygge ved at kunne henvende sig til dig med deres evt. oplevelser med krænkende handlinger.
  • Være opmærksom på tegn på mistrivsel hos medarbejdere fx oplevelse af magtesløshed, lavt selvværd, anspændthed, angst, vrede, oplysninger om søvnproblemer, uro, koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær, oplevelse af skyld og skam og chok.