Skip to main content

Psykisk mistrivsel på arbejdspladsen

Udgivet af
d. 1. oktober 2019

Både det, der sker i privatlivet og de belastninger man oplever på arbejdet kan føre til psykisk mistrivsel på arbejdspladsen. Mellem hver 6. og 10. på arbejdsmarkedet oplever at have symptomer på angst, stress eller depression. Alle kan blive ramt af det i løbet af deres arbejdsliv – ikke kun særligt sårbare mennesker. Det skaber nogle udfordringer, som kan være svære at håndtere.

Italesæt psykisk mistrivsel, så det kan løses

Det er hensigtsmæssigt at skabe en kultur på arbejdspladsen, hvor det er okay at tale om emner, der er svære såsom psykisk mistrivsel. Hvis man har en arbejdsplads med en rummelig kultur, skaber det bedre rammer for at italesætte de udfordringer man har og det der går én på. Ved at italesætte medarbejdernes trivsel, viser arbejdspladsen, at man går op i at forebygge mistrivsel og samtidigt støtter medarbejdere, der mistrives psykisk. Derudover undgår man, at emnet bliver tabuiseret og undgår stigmatisering.

Lederen har et stort ansvar for at mindske psykisk mistrivsel

Lederen spiller også en stor rolle i forhold til at formindske psykisk mistrivsel på arbejdspladsen. Som leder har man et ansvar overfor medarbejderne. Det vil sige, at det også er vigtigt at reagere som leder, hvis man oplever eller bliver informeret om, at nogen mistrives. Det er vigtigt, at arbejdspladsen tager hånd om det, hvis medarbejdere mistrives – både fordi det er vigtigt, at hjælpe hinanden; fordi man som arbejdsplads bliver nødt til at tage et socialt ansvar og fordi man skal værne om sine medarbejdere, så man kan fastholde dem og deres faglige ekspertise.

Ræk ud hvis du oplever psykisk mistrivsel

Hvis du selv oplever symptomer på stress, angst, depression eller på anden vis mistrives, er det en god ide, at informere din leder, din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant om det, så I i samarbejde kan finde ud af, hvordan I vil håndtere det, og om der er nogle arbejdsrutiner der kan omlægges, så de tilpasses din nuværende arbejdsevne. Hvis ikke I føler jer klædt godt nok på til at håndtere situationen kan man altid finde hjælp hos fagforeninger, arbejdsmiljøprofessionelle eller rådgivere i fx kommunen.