Skip to main content

Guide: Har min virksomhed brug for en trivselsundersøgelse?

Udgivet af
d. 16. august 2023
trivsel i virksomheden

Hvordan har dine medarbejdere det? Trives de, og har de det godt? Der er flere fordele i at anvende en trivselsundersøgelse, som blandt andet kan besvare lignende spørgsmål. En trivselsundersøgelse giver indsigt i det psykiske arbejdsmiljø blandt medarbejderne. Det er oplagt at bruge i forbindelse med en arbejdspladsvurdering (APV).

Man kan opnå et stort indblik i, hvad ens medarbejdere finder tilfredsstillende og mindre tilfredsstillende. Især i takt med større ændringer i virksomheder, kan det være en god idé at anvende en trivselsundersøgelse til at vurdere, hvordan medarbejderne håndterer nye ændringer, som finder sted. På denne måde kan ledelsen også blive bekendt med, om der er behov for yderligere støtte eller bedre kommunikation.

Større forandringer kan skabe mistrivsel

Højt sygefravær kan have konsekvenser for både medarbejderen og arbejdspladsen. Ønsker man at gøre en forskel og reducere sygefravær, kræver det et overblik over omfanget samt årsager. Dette er noget en trivselsundersøgelse kan give ledelsen indsigt i. I takt med sygefraværet kan det være relevant at undersøge trivslen på arbejdspladsen, da højt sygefravær kan være et tegn på, at medarbejderen ikke trives i virksomheden.

En trivselsundersøgelse kan anvendes til at identificere mulige årsager. Det giver ledelsen en mulighed for at tage ansvar og træffe målrettede valg, som kan forbedre arbejdsmiljøet og øge sundheden og trivslen på arbejdspladsen.

Højt sygefravær kan blandt andet skyldes problemer med stress, utilfredshed med opgaver eller travlhed blandt medarbejdere. Har en medarbejder været udsat for lignende over en længere periode, kan det føre til mistrivsel og dermed påvirke produktiviteten på arbejdspladsen. En trivselsundersøgelse på arbejdspladsen kan bruges til at danne overblik over medarbejdernes stressniveau, og om der er behov for forbedringer af specifikke områder, såsom arbejdsbelastninger.

Trivselsundersøgelser: Et redskab til kontinuerlig forbedring

Ønsker man at forbedre arbejdsmiljøet og have løbende evalueringer kan en trivselsundersøgelse også være nyttig. Der kan være behov for opfølgende undersøgelser og samtaler, når trivslen i virksomheden skal videreundersøges. Det kan give indsigt i om ændringer og justeringer har hjulpet og styrket trivslen og arbejdsglæden blandt medarbejderne.

Herudover kan løbende undersøgelser også bruges til at identificere opstået problemer på et tidligt stadie, så der kan foretages effektive beslutninger for at fastholde et godt arbejdsmiljø. Undersøgelser kan også forebygge eventuelle fremtidige problemer, som der kunne opstå for medarbejderne.

En trivselsundersøgelse bruges ikke som en hurtig løsning på at løse et problem, men den kan bruges til at få indsigt i det psykiske arbejdsmiljø. Med en trivselsundersøgelse kan man fokusere på, hvad der kan motivere medarbejderne og skabe højere trivsel og arbejdsglæde.