Skip to main content

Styrk fællesskabet og trivslen med teambuilding

Udgivet af
d. 7. december 2022
footer-default-02-bg

Et godt fællesskab på arbejdspladsen er vigtigt at opbygge samt styrke undervejs for at skabe trivsel. I denne sammenhæng er det oplagt at undersøge trivslen på arbejdspladsen og arbejdskulturen samt eventuelle forbedringsmuligheder. Der kan bl.a. fokuseres på medarbejdernes trivsel og oplevelse af eget generelle velvære. En opmærksomhed og nysgerrighed vedrørende medarbejdernes trivsel og velvære kan give dem en følelse af at blive hørt, set, samt tryghed, hvilket er vigtigt for at skabe trivsel på arbejdspladsen.

For nogle virksomheder, kan det være besværligt at opbygge et godt fællesskab og en arbejdskultur. Dette kan dog løses på flere forskellige måder. En af de metoder, som har vist at give succes er bl.a. at udføre teambuilding eller andre aktiviteter i fællesskab. Dette er gode metoder, som både kan være anvendelige på kontorer samt hos virksomheder, hvor medarbejdere er ’ude af huset’. Teambuilding kan anvendes på forskellige måder. Det kan bl.a. udføres i form af aktive pauser både på arbejdspladsen eller online i løbet af ugen, som afslutning på en arbejdsuge og meget mere. Ved at indføre teambuilding og aktiviteter på arbejdspladsen kan man formå at styrke samarbejdet yderligere på en sjov og anderledes måde, som vil tilføre en ny dimension af at skabe eller styrke et godt fællesskab og øger trivslen blandt medarbejderne på arbejdspladsen. 

Teambuilding styrker medarbejdernes kompetencer og egenskaber

Udover at styrke fællesskabet med teambuilding og aktiviteter, anses disse metoder også som værktøjer, der kan styrke og udvikle de enkelte medarbejderes kompetencer og egenskaber. En udvikling af disse kan med tiden skabe større trivsel og velvære blandt medarbejderne på arbejdspladsen. Dette vil øge effektiviteten, da medarbejderne vil yde bedre, hvilket vil gavne virksomheden i stor grad. Det skyldes, at sundhedsproblematikker som stress, dårlig søvn, sygdom mm. Fortsat fylder rigtig meget på arbejdspladser, og er områder, som man ønsker at fremme og forebygge. Derfor er det også vigtigt med et godt arbejdsmiljø med gode vilkår og rammer. Er medarbejdere utilfredse eller mistrives ender de ofte med at blive nedbrudt, hvilket ofte kan føre til sygdom. Dette kan undgås ved at have et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor medarbejdere netop har det godt og er glade for at gå på arbejde og dermed trives. Et godt psykisk arbejdsmiljø kan indebære betingelser og forventninger som er gode for alle i virksomheden. Der kan være tale om, at alle medarbejdere er bekendt med sine arbejdsopgaver og kender til deres ansvar. Derudover skal arbejdsopgaver være struktureret.

Hos virksomheder er det altså essentielt at have fokus på sine medarbejdere og trivsel på arbejdspladsen, da det gavner alle på sigt. Det kan derfor være en god idé, at virksomheder arrangerer teambuildingsaktiviteter, da det kan øge arbejdsmoralen og trivslen på arbejdspladsen, hvilket også kan forebygge sygdomme på sigt.