Skip to main content

Forebyggende sundhed: Sådan reducerer du sygefravær på arbejdspladsen

Udgivet af
d. 14. august 2023

Sygefravær på arbejdspladsen kan have betydelige omkostninger for både medarbejdere og virksomheder. Sygefravær påvirker produktiviteten, medfører tab af arbejdstimer og kan have en negativ indvirkning på arbejdsmiljøet.

Men sygefravær opstår ikke kun på baggrund af influenza og maveonde, der er også en sammenhæng mellem arbejdsmiljøet og sygefraværet. Derfor er det vigtigt at fokusere på forebyggende sundhedsinitiativer, initiativer der omhandler hele arbejdsmiljøet for at reducere sygefravær og skabe en sund og produktiv arbejdsplads.

Fremme af sund livsstil på arbejdspladsen

En måde at arbejde med at reducere sygefravær er ved at fremme en sund livsstil blandt medarbejderne. Dette kan opnås gennem forskellige initiativer som f.eks. at tilbyde sund mad i kantinen, etablering af motionsrum eller arbejde med at mindske fastlåste arbejdsstillinger.

forebyg muskelskeletbesvær hos kontoransatte

Mentalt fremmende tiltag

Mental sundhed spiller en stor rolle for sygefraværet på arbejdspladserne, og stress kan i den forbindelse have en væsentlig indflydelse på sygefraværet. Derfor er det vigtigt at implementere programmer til stresshåndtering på arbejdspladsen.

Et godt sted at starte kan være ved at skabe en kultur, hvor man føler sig tryg i at tale om denne slags. Derudover kan trivselsundersøgelser og udarbejdelse af APV være en måde direkte at arbejde med stress på jeres arbejdsplads.

Ved at hjælpe medarbejdere med at håndtere deres stressniveau kan I reducere risikoen for stressrelaterede sygdomme og dermed også sygefravær hos jeres virksomhed.

Minimering af risiko for skader

Arbejdsrelaterede skader kan være en stor årsag til sygefravær. Derfor er det væsentligt at arbejde med forebyggelse indenfor dette område. Virksomheder bør have effektive sikkerhedsprogrammer på plads for at reducere risikoen for skader.

Dette kan omfatte løbende træning af medarbejdere i korrekt brug af udstyr, ergonomiske justeringer på arbejdsstationer og regelmæssige sikkerhedsinspektioner. Ved at skabe et sikkert arbejdsmiljø kan virksomhederne reducere antallet af arbejdsulykker og det deraf følgende sygefravær.

Sundhedsfremmende tiltag

Implementeringen af sundhedsfremmende programmer og helbredsundersøgelser kan hjælpe med at identificere tidlige tegn på sygdom og forebygge eventuelle alvorlige tilstande.

Vi står klar hos Health Group til at samarbejde med jeres arbejdsplads, her kan vi finde den helt rigtige løsning til den forebyggende indsats hos jer. Ved at arbejde forebyggende med sundheden på jeres virksomhed, kan I mindske risikoen for længerevarende sygefravær på sigt.

Forebyggende sundhedsinitiativer spiller en afgørende rolle i reduktionen af sygefravær på arbejdspladsen. Ved at fremme en sund livsstil, håndtere stress, forebygge arbejdsrelaterede skader og implementere sundhedsfremmende tiltag kan virksomhederne skabe et sundt arbejdsmiljø, der fører til øget produktivitet og lavere sygefravær.

Ved at investere i medarbejdernes sundhed og trivsel, kan I hjælpe til glade, sunde og engagerede medarbejdere.