Skip to main content

Øget arbejde hjemmefra – øget risiko for smerter og nedslidning?

Udgivet af
d. 2. november 2020

Efterhånden er mange ved at vænne sig til at arbejde hjemmefra. Corona-situationen har tvunget mange af os til det. Faktisk arbejdede vi danskere allerede mere hjemme inden Corona brød løs end langt de fleste andre europæere. En fjerdedel af lønmodtagerne arbejdede regelmæssigt hjemme i 2019. Og i år har mange arbejdspladser, som tidligere ikke har gjort brug af hjemmearbejdsdage, været nødsaget til at rykke arbejdet hjem i det private. På godt og ondt vel at mærke. Afhængigt af hvilke arbejdsopgaver man har, giver det selvfølgelig mere eller mindre mening med hjemmearbejde. For dem der uden problemer kan arbejde hjemmefra betyder det ingen transporttid og øget fleksibilitet, som gør, at privatliv og arbejdsliv kan hænge bedre sammen. Mange har derudover fået øjnene op for digitale løsninger såsom online-møder. Samtidigt er det ikke lige så nemt at få faglig sparring med kollegaerne og det går ud over de sociale relationer med kollegaerne. Trods alt kunne man forstille sig, at digitale løsninger og fleksible arbejdstider og arbejdssteder kommer til at fylde mere på fremtidens arbejdspladser.

Hjemmearbejdspladsen er ofte ikke god nok

Hvordan ser arbejdspladsen så ud derhjemme? Det er ikke alle der har et hæve-sænke-bord, en ordentlig kontorstol og en stor computerskærm de kan arbejde ved når man arbejder hjemmefra. Nogle ender med at sidde med en lille bærbar i sofaen eller ved spisebordet hele arbejdsdagen. Det at arbejde hjemme kan derfor desværre betyde dårlig arbejdsstilling og smerter for dem, der ikke har en god kontorplads derhjemme. På sigt kan det kan det gå ud over økonomien i virksomheder og i samfundet, hvis ansatte bliver syge af at arbejde hjemme. Men ingen skal blive syge uanset om man arbejder hjemmefra eller ej.

Kravene til hjemmearbejdspladsen er for lave

Der er faktisk ikke så høje krav til hjemmearbejdspladsen. Hvis man sammenfatter det helt kort er kravene ifølge arbejdsmiljøloven blot, at man har en god stol at sidde på og et bord der passer i højde og størrelse samt en fornuftig skærmarbejdsplads. Og det gør sig kun gældende ved hjemmearbejde af en vis varighed. Så kravene er relativt simple at leve op til. De få krav der er skal forebygge smerter og nedslidning. I en tid, hvor så mange mennesker arbejder hjemme, er det enormt vigtigt, at sikre gode arbejdsbetingelser, på trods af at det kræver, at man tager et kig ind i folks private hjem. For det at sidde i sofaen med en bærbar på skødet er ikke holdbart. Så måske det endda ville give mening, at skærpe kravene i arbejdsmiljøloven, hvis vi ser ind i en fremtid, hvor vi i større grad må forebygge nedslidning og skal være på arbejdsmarkedet i længere tid? Det skal i hvert fald sikres, at hjemmearbejdspladserne indrettes forsvarligt, så vi også kan holde til hjemmearbejde i længden.

Af Josefine Huusom