Skip to main content

Økonomisk gevinst ved sundhedsprofil

Udgivet af
d. 29. september 2022
APV

Medarbejdernes sundhed og trivsel er noget, der bør stå højt på dagsordenen for enhver organisation, der ønsker at tiltrække, engagere og fastholde sine dygtige medarbejdere. Dette er af mange grunde, og en af de vigtigste er, at det viser medarbejderne, at de er en værdsat del af en virksomhed, og at deres arbejdsgiver bekymrer sig. 

Der er bred enighed i de senere års videnskabelig litteratur om, at interventioner med sundhedsfremme og forebyggelse på arbejdspladsen yder et vigtigt bidrag til fremme og bevarelse af medarbejdernes sundhed. Interventionerne kan mindske de sundhedsmæssige risici, mindske sygedage samt fremme bevidsthed om sund levevis. 

I faglitteraturen er der også enighed om, at sundhedsfremme på arbejdspladsen betaler sig for virksomheder ved at reducere udgifter til lav produktivitet, mistrivsel og sygefravær. Faktisk er gevinsten ved at foretage en målrettet indsats mange gange det investerede beløb. Det kaldes Return On Investment eller bare ROI. Og er altså et udtryk for hvor mange gange det investerede beløb kommer igen. De nyeste undersøgelser viser at der er en ROI på 1:2,5 – 10. Bruger en virksomhed 100.000 kr. på forebyggelse kan det forventes fortjenesten er min. 250.000 kr. 

Der er brug for en detaljeret viden som den enkelte medarbejders sundhedstilstand, parathed og motivation for at kunne målrette den videre indsats og skabe de nødvendige gevinster. Og her har sundhedstjek vist sig at være særlig anvendelig. Det fremgår af en større cost-benefit-analyse, som tre eksperter i sundhedsøkonomi har lavet i samarbejde med Copenhagen Consensus Center under ledelse af Bjørn Lomborg. ROI er beregnet til at være 1:23, hvilket gør sundhedstjek til den suverænt mest effektive aktivitet, som virksomheder kan investere i. 

Sundhedstjek i 3F virker

3F gennemførte fra 2010 til 2013 et projekt med flere tusinde medlemmer, som viste en klar effekt, lyder det fra Jane Korczak, næstformand i 3F. 

»Projektet har givet mange tusinde kortuddannede et bedre liv, fordi de får en behandling og en rådgivning, som de ellers ikke ville have fået« udtaler Jane Korczak. 

Undersøgelsen, der omfattede 6000 primært kortuddannede medarbejdere på 50 arbejdspladser, resulterede blandt andet i, at hver tredje rengøringsassistent blev henvist til egen læge til videre behandling. 

I alt blev hver femte anbefalet at søge egen læge, og en tredjedel af disse personer blev efter lægebesøget sendt direkte i medicinsk behandling. 

»Når man via et sundhedstjek kan fange så stor en andel, er det for samfundet en god investering«, siger 3F’s næstformand«.

Helbredstjek nedbringer dødeligheden!

Tre førende forskere har i Ugeskrift for Læger beskrevet værdien og effekten af sundhedstjek. Og der er ingen tvivl om, at sundhedstjek tilbudt på arbejdspladsen med tilhørende sundhedsinitiativer virker. De tre forskere er:

Torsten Lauritzen er praktiserende læge, professor, dr.med., Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Sektion for Almen Medicin. 

Knut Borch-Johnsen er vicedirektør, Holbæk Sygehus, dr.med. 

Annelli Sandbæk er praktiserende læge, professor, ph.d., Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Sektion for Almen Medicin og medlem af Vidensrådet for Forebyggelse

Hvorfor virker sundhedstjek/sundhedsprofiler?

En af de vigtigste fordele ved sundhedstjek på arbejdspladsen er FOREBYGGELSE. Det handler om at opdage sundhedsproblemer, som ellers kunne være gået ubemærket hen. Blodtryks- og kolesterolmålinger kan identificere medarbejdere med højere risiko for hjertesygdomme, og når de ansatte først er bevidste om deres risikofaktorer, kan de gøre noget ved det. Værdien af sundhedstjek er således screening og identifikation, samt motivation til livsstilsændringer. Når disse problemer løses tidligt, kan det forhindre et fremtidigt sundhedsproblem, der kan betyde langvarig sygdom.