Skip to main content

Novopan Træindustri

Udgivet af
d. 3. september 2015

Novopan Træindustri har sammen med Health Group igangsat en ambitiøst og spændende proces frem mod en ny og sundere kultur. Novopan er en arbejdsplads hvor en del af kulturen er en ”stærkmands kultur”. Det er ufaglærte mænd, som mener at sundhed ikke nødvendigvis har højeste prioritet. At gøre Novopan til en mere sund arbejdsplads med færre livsstilsproblemer og bedre arbejdsmiljø og i sidste ende et lavere sygefravær kræver en kulturforandring hos Novopan. Metoden til at gøre dette er at arbejde med forandring ud fra de tre o’er: 1. Oplive 2. Oplyse 3. Opdrage.

Ad.1. Oplive:

Først og fremmest skal organisation, medarbejdere og ledere ’oplives’ til at acceptere denne dagsorden. Den brændende platform tegnes gennem bl.a. sundhedstjek der viser den aktuelle sundhedstilstand. Der igangsættes inddragende aktiviteter forankret i arbejdsmiljøudvalget og ledergruppen, der skaber fællesskab omkring udviklingen af en fælles retning – den nye sundhedspolitik for Novopan.

Ad.2. Oplyse:

Herefter følger, at organisation, medarbejdere og ledere gennem en række forskellige sundheds-, ledelses-, og styringsaktiviteter får ny viden, inspiration og værktøjer til at tænke og handle anderledes i forhold til sundhed. Medarbejdere og ledere får udarbejdet individuelle sundhedstjek, der giver indsigt i den enkeltes aktuelle situation og mulige forbedringspunkter og der igangsættes en række aktiviteter som kurser, foredrag, vejledning om kost mv. Alt sammen aktiviteter der skal give viden, inspiration og skabe begejstring. Under ledelsessporet får ledelsen redskaber til at skabe anerkendelse og motivation og ledelsesgruppen skaber et fælles grundlag for, hvordan de vil motivere og anerkende den enkelte medarbejders eller teams arbejde med sundhed. Ydermere klædes organisationen på til fremadrettet at arbejde med ledelsesinformation omkring sundhed og til løbende revision af sundhedspolitikken.

Ad.3. Opdrage:

Den opdragende effekt opnås gennem at der i projektet er afsat tid til at nå at prøve tingene af og erfaringsopsamle på resultaterne. Projektet afsluttes med revision af politikken og et seminar for arbejdsmiljøudvalget og ledergruppen der sætter fokus på, hvordan Novopan ønsker at arbejde videre med sundhedspolitikken.