Skip to main content

Motion på arbejdspladsen

Udgivet af
d. 22. maj 2023
Nedbring sygefravær med træning i arbejdstiden

Læs vores 10 gode råd til en succesfuld integration af motionsrum på arbejdspladsen:

  1. En klar definering af hensigt og mål med motionsrum på arbejdspladsen
  2. En afklaring af interesse, behov og ønsker for motion hos de ansatte (behovsanalyse)
  3. Motion bør indgå som en forlængelse af den eksisterende arbejdsmiljøindsats og fremgå som en integreret del af virksomhedens værdigrundlag
  4. Engagement og ressourcer fra ledelsens side, såvel økonomiske som personale- og lokalemæssige
  5. Effektiv markedsføring af tiltag før, under og efter etableringen af tiltaget, samt klar procedure for løbende evaluering
  6. Synlig deltagelse og inddragelse af ledelse og ansatte på alle niveauer
  7. Et bredt udbud af motionsaktiviteter der er lystbetonede og svare til de ansattes ønsker
  8. Motiverende og dygtige instruktører, der tilpasser træningen efter deltagerne og motiverer til fortsat deltagelse
  9. Der bør være et socialt incitament forbundet med motionsaktiviteterne, som kan styrke de sociale relationer medarbejderne i mellem
  10. Ved at medtænke disse overvejelser justeres arbejdskulturen på sigt til at rumme motionselementet, som gradvist bliver en naturlig del af mange danske arbejdspladser