Skip to main content

Hvorfor er en APV vigtig?

Udgivet af
d. 2. december 2022

Loven siger, at alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, og altid når der sker væsentlige ændringer i arbejdet, eller hvordan arbejdet skal udføres. En god APV kortlægger arbejdsmiljøet og fremhæver hvor arbejdspladsen opnår et godt resultat samt pointerer eventuelle indsatsområder. 

En APV kan sikre et sundt arbejdsmiljø

Formålet med APV´en er at finde de områder i jeres arbejdsmiljø, der kræver handling. Mange virksomheder opnår både et bedre arbejdsmiljø og en øget trivsel når APV-processen er fuldført. Trivsel på arbejdspladsen er vigtigt, for at skabe de bedste forudsætninger for dine medarbejdere. 

Er der arbejdsmiljøproblemer, der indebærer en alvorlig risiko for medarbejdernes sikkerhed eller sundhed, skal virksomheden handle på problemet med det samme. Handlingsplanen skal indeholde en prioritering af de konstaterede problemer, i hvilken rækkefølge de skal løses, hvornår det skal ske, og hvem der er ansvarlig for, at det sker.

Hvordan udføres en APV?

APV´en skal udarbejdes skriftligt og kan opbevares både i papir- og elektronisk format. Den skal blot være tilgængelig for alle medarbejdere og ledelse, på den måde kan alle se om, der bliver fulgt op på de fokusområder, der er blevet kortlagt i APV’en. 

Arbejdsmiljøorganisationen skal inddrages i hele processen, og APV’en skal derfor underskrives af både arbejdsmiljørepræsentanten, arbejdslederen og arbejdsmiljøudvalget. Desuden kan alle medarbejdere eller enkelte afdelinger/medarbejdergrupper med fordel involveres i handlinger som påvirker dem. 

Når Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg, kan de bede om at se APV´en, for at kontrollere at den lever op til kravene. Hvis der ikke er nogen problemer overhovedet, skal det fremgå af APV ´en.

Få hjælp til jeres APV af Health Group

En arbejdspladsvurdering fra Health Group kortlægger jeres arbejdsmiljø, så I straks kan gå i gang med at optimere det. Med en APV i hånden får I et indgående kendskab til jeres sundheds- og sikkerhedsarbejde, så I kan forebygge skader og sikre medarbejdernes trivsel.

Hos Health Group vil vi altid i samråd med jer, blive enige om en spørgeramme, så vi kan kortlægge arbejdsmiljøet på den bedst mulige måde. Dette er en vigtig proces. Vi leverer aldrig pakkeløsninger, men tilpasser os i stedet jeres behov, som er vores kerneopgave hos Health Group. Trivsel og produktivitet går hånd i hånd, hvorfor det er afgørende at have APV for øje i enhver virksomhed.

Få et uforpligtende tilbud fra Health Group i dag. Det er første skridt på vejen til bedre sundhed på arbejdspladsen.