Skip to main content

Hvordan fastholder I jeres seniorer på arbejdspladsen? 

Udgivet af
d. 4. august 2023
Sådan fastholder I fastholde i seniorer

Danmark står overfor en udfordring i form af mangel på arbejdskraft på sigt. En væsentlig faktor, der kan holde denne udfordring nede, er at fastholde seniorerne på arbejdsmarkedet, for dermed fortsat at gavne af de ældre medarbejders erfaring og evner. Men hvad kræver det, hvis de ældre skal fortsætte på arbejdet? Dette har “Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø” undersøgt i en rundspørge af 14.000 medarbejdere over 50 år.

Fritid og fleksibilitet er en prioritet for seniorer

Seniorer ønsker at fortsætte med at arbejde, men de sætter også pris på en god balance mellem arbejde og fritid. For de adspurgte seniorer er fleksibilitet og muligheden for nedsat tid afgørende for at blive længere på arbejdsmarkedet. Undersøgelsen viser, at halvdelen af medarbejdere over 50 år ville blive længere, hvis der var mulighed for nedsat tid eller deltid.

Derfor bør virksomheder overveje at tilbyde fleksible ordninger, herunder mulighed for nedsat tid, mere fleksible fridage og seniordage. Ved at imødekomme seniorers ønsker om mere fritid og fleksibilitet kan virksomhederne fastholde deres afgørende erfaring og viden.

Sikkerhed, sundhed og trivsel – også for seniorer

Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø er ligeledes afgørende for seniorers motivation og trivsel på arbejdspladsen. Virksomheder bør sikre, at seniorers arbejdsopgaver og arbejdsbelastning er passende til deres fysiske og mentale evner. Mindre fysisk arbejde vil kunne have en positiv indvirkning på seniorernes ønske om at fortsætte i arbejde. Det er derfor vigtigt at skabe et arbejdsmiljø, der prioriterer sikkerhed, sundhed og trivsel for alle medarbejdere, herunder seniorer.

Konkrete tiltag til at fastholde seniorer

En konkret måde at investere i medarbejdernes sundhed og trivsel kan være ved at tilbyde sundhedstjek og ergonomiske gennemgange af arbejdsstationer. På denne måde kan man helt konkret få input til, hvilke udfordringer seniorerne oplever. Samtidigt med dette er det en måde at vise, at man værdsætter sine medarbejdere og arbejder forebyggende for at passe på netop dem.

Fastholdelse af seniorer kan være afgørende for at imødekomme fremtidig mangel på arbejdskraft og samtidigt er det væsentligt fortsat at bibeholde erfaring og viden. Ved at tilbyde øget fleksibilitet og nedsat tid samt skabe et godt arbejdsmiljø kan virksomhederne arbejde med at fastholde seniorer og drage fordel af deres værdifulde ressourcer. Nøglen er at skabe en arbejdskultur, der værdsætter seniorers behov og muligheder og giver dem motivationen til at blive længere på arbejdsmarkedet.