Skip to main content

Færre sygedage blandt dine medarbejdere med en PSP

Udgivet af
d. 12. oktober 2022
hg-banner-sp

Det er vigtigt med et fokus på sundheden blandt medarbejdere i en virksomhed, da medarbejdere ofte kan opleve at leve et liv med sundhedsmæssige begrænsninger. Disse kan på sigt føre til sygdom og dermed større sygefravær. Derfor har sundhedstiltag hos virksomheder fået større opmærksomhed de senere år. 

Hos Health Group arbejder vi med sundhed og trivsel på arbejdspladsen ved blandt andet at tilbyde sundhedsindsatser i form af sundhedstjek eller sundhedsprofiler til de enkelte medarbejdere. Hensigten er at give dem brugbar viden om egen sundhed og forebygge sygdomme. Health Group tilbyder en sundhedsprofil på arbejdspladsen, som har til formål at styrke den enkeltes motivation og lyst til at forbedre egen sundhed. Denne mulighed kan derfor være vigtig, ikke blot for medarbejderen, men også for virksomheden, da det kan skabe trivsel og reducere sygdom på arbejdspladsen. 

Medarbejderens sundhedsprofil

En sundhedsprofil eller et sundhedstjek bliver udarbejdet af en sundhedskonsulent, hvor der er fuld fokus på den enkelte medarbejders helbred og sundhedstilstand. Sundhedsprofilen eller sundhedstjekket tilpasses den enkeltes behov med et fokus på kost, motion eller søvn. Medarbejderen udfylder et spørgeskema om egen opfattelse af egen sundhed og helbred. Herefter gennemgår sundhedskonsulenten en række fysiologiske målinger med medarbejderen, som bliver fulgt op med en motiverende samtale samt rådgivning og coaching med udgangspunkt i resultaterne samt personlige mål. Et personligt mål er vigtigt, da det skaber motivation. Da det ikke altid er nemt at foretage livsstilsændringer, som kan være resultatet af en udarbejdet sundhedsprofil, kan et mål eller delmål hjælpe på vej. Disse kan man finde frem til i interaktion med den sundhedsprofessionelle. Ud fra de fysiologiske målinger og samtale opnår medarbejderen en viden om egen sundhedstilstand med blandt andet kolesterol, blodsukker samt blodtryksværdier. Derudover har medarbejderen mulighed for at få værktøjer, som kan forbedre livsstil, ikke blot kortvarigt, men også på sigt.

Virksomheden modtager til sidst en anonymiseret rapport over den totale sundhed på arbejdspladsen, hvor de kan komme med forbedringsforslag til at øge sundheden eventuelle forbedringsforslag fra medarbejdere, som kan forbedre sundheden, skabe større trivsel og reducere sygefravær. Det er derfor relevant, at virksomheden giver deres medarbejdere muligheden for at få udarbejdet en sundhedsprofil i løbet af arbejdsdagen, da det kan give en tryghed for den enkelte og man føler sig værdsat. Dette skaber større arbejdsglæde i virksomheden, og dermed øges produktiviteten.

Virksomheden har derfor en væsentlig indflydelse på sundheden blandt medarbejderne, hvor sundhedsprofiler kan anskue, hvilke problematikker der kan være, samt hvordan sundhed og trivsel kan øges.