Skip to main content

“det er uansvarligt, at nedslidning opfattes som en biologisk nødvendighed”, Bente Klarlund

Udgivet af
d. 20. maj 2019

Fysisk efteruddannelse kan forebygge tidlig nedslidning af kroppen

Alle taler om nedslidning, men færre gør noget ved det. Vi tager det tilsyneladende for givet, at vi kommer ind på arbejdsmarkedet, hvorefter vi bliver slidt ned. Det er bare et spørgsmål om, hvor hurtigt det går. Nedslidningen indebærer, at man skranter, ofte må sygemeldes og til sidst, bemærk retorikken, falder ud af arbejdsmarkedet. Mange politikere har en nagelfast overbevisning om, at det tager 40 år at blive nedslidt. Efter 40 år er man slidt op. Det har ført til et lovforslag om differentieret pensionsalder. Forslaget skiller vandene og er blevet kaldt både sympatisk og økonomisk uansvarligt.

Nedslidning som biologisk nødvendighed: Er det uansvarligt?

Personligt mener jeg, at det uansvarlige ligger i, at nedslidningen opfattes som en biologisk nødvendighed. Med sundhedsreformen vil man afskaffe sygehusindlæggelser, men ikke sygdomme. Med pensionsreformen vil man sende de nedslidte på pension uden planer om at afskaffe nedslidningen. Når vi lever længere, skal vi naturligvis være længere på arbejdsmarkedet for at sikre velfærdssamfundet, men det kræver jo, at vi ikke bliver syge af at arbejde. En stor gruppe karakteriseret ved ingen eller meget kort uddannelse bliver reelt slidt ned, ikke fordi man automatisk bliver det på 40 år, men fordi arbejdets natur og den livsstil, der er knyttet til det at være ufaglært, slider på helbredet. Malet med en bred pensel får den socialt hårdest belastede gruppe faktisk ikke del i den generelt stigende levealder.

For langt de fleste er det muligt at undgå nedslidning og udskyde skranteårene, Bente Klarlund

Fokus på afskaffelse af nedslidningen indebærer fysisk efteruddannelse. Mange ufaglærte har et ensidigt hårdt muskelarbejde, der slider på kroppen uden at fremme konditionen. Fysisk efteruddannelse er simpelthen nødvendigt i nogle jobkategorier, for at man kan varetage sit arbejde uden udtrætning og tidlig nedslidning.

Livsstil og nedslidning: Sundhedsfremme som politisk prioritet

En usund livsstil bidrager også til hurtig nedslidning på arbejdsmarkedet. Vil man nedslidningen til livs er det derfor nødvendigt, at der fra politisk side skabes rammer, der gør det nemmere for den enkelte borger at leve sundt gennem hele livet.

For langt de fleste er det muligt at undgå nedslidning og udskyde skranteårene. For hvert år man lever længere som følge af sund livsstil, får man rundt regnet 2 år mere, hvor man ikke skranter. Det betyder også, at man kan arbejde længere. Velfærdsstatens fremtid må nødvendigvis indebære et fokus på at afskaffe nedslidningen.

Kilde: Politiken; https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7045650/Det-er-uansvarligt-at-nedslidning-opfattes-som-en-biologisk-n%C3%B8dvendighed