Skip to main content

Den gode sundhedsscreening – fundamentet for succes

Udgivet af
d. 26. oktober 2023
Sundhedsscreening

Hvis sammensætningen af medarbejderne på jeres arbejdsplads bare minder lidt om sammensætningen af den voksne danske befolkning, er der et enormt potentiale for at gøre en forskel for jeres medarbejderes sundhed – og ikke mindst for samfundet som helhed. En indledende sundhedsscreening er det logiske første skridt i rejsen mod en sundere arbejdsplads.

Det giver mening med en sundhedsindsats

Hvis vi laver den antagelse at sammensætningen af jeres ansatte minder om den generelle voksne danske befolkning, vil

  • 20% af jeres medarbejdere have forhøjet blodtryk
  • ca. 50% have et forhøjet kolesterol
  • 15 % have diabetes 2 eller forstadier hertil
  • 13,9% være rygere
  • 58,1 % ikke leve op til minimumsanbefalingerne for fysisk aktivitet
  • over halvdelen være overvægtige og svært overvægtige
  • kun 14,6% kunne sige at de har et sundt kostmønster.

(Tallene er taget fra Hjerteforeningen, Diabetesforeningen og den nationale sundhedsprofil)
De fleste ved dog godt, om de ryger eller er overvægtige, men om ens kolesterol, blodtryk eller blodsukker er for højt, ved man først, når det er blevet målt. Ovenstående tal varierer naturligvis alt afhængigt af, hvordan arbejdsstyrken er sat sammen mht. alder, køn og uddannelseslængde.

Kosten er et godt sted at starte – men det kræver coaching og tilvending

Rettidig omhu

En tidlig identifikation af udsatte medarbejdere giver virksomheden en mulighed at sætte ind rettidigt gennem sundhedsfremme på arbejdspladsen. En sundhedsscreening hjælper med at identificere de medarbejdere, der er i risiko for at udvikle eller allerede har udviklet f.eks. livsstilssygdomme.

Ved hjælp af simple metoder som interviews, spørgeskemaer, blodprøver med fingerstik og blodtryksmålere kan man nemt opdage potentielle sundhedsproblemer og bedre målrette indsatsen og ressourcerne.

Sundhedsscreeningen i sig selv rykker ikke meget på sundheden i virksomheden, men i de tilfælde, hvor et udiagnosticeret behandlingskrævende forhøjet blodtryk, kolesteroltal eller blodsukker opdages, har et sundhedstjek naturligvis en effekt, såfremt at medarbejderen kommer i behandling.

Sundhedsfremmende interventioner

Nedenstående forslag er klassiske indsatsområder og løsninger, der med fordel kan iværksættes efter sundhedsscreeningen.

Kosten

Hvis man som virksomhed vil fremme sunde madvalg på arbejdspladsen, kan dette typisk opnås gennem uddannelse og coaching af medarbejdere, implementering af politikker for at begrænse usunde muligheder, brug af nudging-teknikker og ved at gøre sundere alternativer mere tilgængelige.

Tobak

Arbejdspladsen kan støtte rygestop gennem individuelle eller grupperådgivningsinterventioner, levering af nikotinerstatningsterapi og implementering af røgfri politikker.

Fysisk aktivitet

Skab miljøer, der faciliterer og fremmer fysisk aktivitet og mikrotræning i form af enkle og korte styrketræningssessioner sammen med kollegaer.

Af Henrik Duer, træningsfysiolog – besøg min hjemmeside her.

Tak til Lars L. Andersen, Professor i Sundt Arbejdsliv ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Henrik Duer