Skip to main content

Indeklima på kontoret

Udgivet af
d. 6. april 2022
header-mental-sundhed-bg

Du lægger måske ikke mærke til det… Ikke før at du kommer ud i den friske luft, og mærker hvor godt det føles at komme ud. Dårligt indeklima på kontoret kan være skyld i en række gener, såsom irritation af øjne og slimhinder, kvalme, svimmelhed, hovedpine og unaturlig træthed, hvilket ofte kan blive skrevet af som bagateller hver for sig. 

Hvad forårsager et dårligt indeklima?

Samfundet har heldigvis bevæget sig i den rigtige retning siden rygning var tilladt på kontorerne, men et sundt indeklima bliver ikke kun målt på mængden af tobaksrøg i rummet. Dårligt indeklima kan skyldes alt fra design af kontorlandskabet, til mangler i bygningers drift eller vedligeholdelse. Støv, partikler, fugt og mikroorganismer kan alle være med til at påvirke luftkvaliteten, ligesom temperatur, lyd- og lysforhold alle påvirker indeklimaet. Herunder er samlet nogle af de forhold, som kan være skyld i dårligt indeklima, samt hvad man selv kan gøre for at bidrage til et sundt indeklima på kontoret. 

APV

Temperatur: 

På et kontor hvor der højest kan være tale om let fysisk aktivitet, er en passende temperatur omkring 20-22 grader og den må ikke overstige 25 grader. Dertil kommer at temperaturen helst ikke må svinge med mere end 4 grader over en arbejdsdag, for at indeklimaet skal føles behageligt på kontoret. 

Luftkvalitet: 

Luften i bygninger indeholder altid støv, derfor er det vigtigt at støvet fjernes med jævne mellemrum, for at undgå ophobning af støvpartikler. De fleste støvproblemer findes på kontorer med tæpper eller andre mineraluldsflader. Hyppig udluftning og grundig af rengøring, samt at have rengøringsvenlige overflader, kan bidrage til bedre luftkvalitet og et sundt indeklima. 

Lys: 

Ud over at give lys til arbejdet, skal rummet være oplyst på en behagelig måde. Uhensigtsmæssig belysning kan være enten blænding fra dagslys eller dårlig kunstig belysning. Som hovedregel skal en kontorarbejdsplads helst være placeret med siden til naturligt lysindfald, og kunstig belysning skal enten være sløret, skærmet eller reflekteret på en mat overfalde for at undgå genskær fra glatte genstande på arbejdsbordet. Derudover kan det være en fordel helt at fjerne genstande som glas, kaffekopper eller telefoner, som kan give genskær, helt fra dit perifere synsfelt for at undgå genskær.  

Lyd: 

Støj har stor indflydelse på indeklimaet på et kontor, og derfor er det vigtigt, at lyd- og akustikforholdene er taget højde for. Rummet skal være passende lyddæmpet, så udefrakommende støj ikke forstyrre inde på kontoret. Støjende arbejdsprocesser kan virke meget forstyrrende på skærmarbejde. Derfor er det en god ide at tale åbent om lydforholdene på kontoret og lave interne politikker for f.eks. radio og telefonsamtaler.

Er I tvivl om jeres indeklima på kontoret, og hvorvidt I lever op til standarden? Hos Health Group kan vi hjælpe jer på vej til et bedre indeklima med vores arbejdspladsvurdering (APV).

Kilde: https://at.dk/regler/at-vejledninger/indeklima-a-1-2/