Skip to main content

Arbejder du i håndværkerbranchen? Få styr på jeres sundhedsprofil

Udgivet af
d. 17. oktober 2022

Der er ikke nogen tvivl om, at håndværkerarbejde er meget slidsomt for kroppen. Det tærer på muskler og knogler, og er generelt meget krævende for kroppen. Mange håndværkere føler, at kroppen giver op relativt tidligt i arbejdskarrieren, fordi den simpelthen er så nedslidt. Det koster enormt meget for samfundet, når folk i arbejde ikke længere kan arbejde på grund af deres krop, men værst er det for personerne selv, som mister livskvalitet specielt i den sidste del af deres liv.

Sundhedsprofiler

Har man et fysisk krævende arbejde, som samtidig foregår i konkurrenceudsatte erhverv, hvor tidsplaner og kontrakter skal overholdes, og tempoet er højt, så kan det være en betydelig udfordring at få tilstrækkelig hvile og restitution, samt ordentlig kost og motion. Udover den fysiske påvirkning, kan det psykiske pres i en travl hverdag også sætte sine spor.

Ved at tilbyde sundhedsprofiler til håndværkerbranchen kan man belyse de sundhedsmæssige udfordringer de enkelte håndværkere står overfor, og rådgive og vejlede til at forbedre sundheden. Her vil man blandt andet både få indblik i blodværdier, vægt og kondital, samt psykiske tilstand. Alle disse parametre giver et godt helhedsbillede af den enkeltes sundhed. 

Forebyggende effekt

En sundhedsprofil kan være grobund for større og bredere tiltag i hele virksomheden, som kan initiere sundhedsfremmende initiativer, blandt andet med fysisk træning i arbejdstiden. Det behøver ikke tage længere tid end en kaffepause. Her kan få minutter om dagen med høj intensitet være nok for at øge fysisk kapacitet og bedre helbredet, og dermed forbedre medarbejdernes kondital, og afhjælpe tidlig nedslidning. 

Ny stil

Det gælder om at tænke i nye baner, og bryde de usunde vaner. Ledelsen bør tage fanen i hånden, og gå forrest ned af sundhedsstien. Ledelsen skal begræns mængden af usunde fødevare i virksomheden, og finde andre sundere alternativer. Det skal være cool at spise frugt i stedet for flæskesvær selvom du arbejder på en byggeplads.