Skip to main content

Er du med på SWOLE-modellen, når det kommer til sundhed på arbejdspladsen?

Udgivet af
d. 27. oktober 2023
SWOLE-modellen

Professor Lars Andersen fra NFA har ud fra næsten 150 videnskabelige artikler identificeret fem væsentlige faktorer (SWOLE), som er essentielle for “sundhedsfremme på arbejdspladsen” – dem får du her.

De fem faktorer i SWOLE modellen

SWOLE står for Society, Workers, Organization, Leaders og Environment.
Modellen viser, at involvering, engagement og ændringer på flere niveauer er nødvendige for effektivt at implementere sundhedsfremme på arbejdspladsen.

Her følger nogle eksempler på indsatser i følge SWOLE-modellen:

Society (samfund)

Nationale kampagner om sundhedsfremme på arbejdspladsen
Lars Andersen fremhæver som eksempel på en national kampagne ”Job & Krop-kampagnen”, som har været med til at sætte gang i elastik-træningen på mange arbejdspladser i Danmark.

Landspolitiske beslutninger
Det bedste eksempel er nok “Ingen rygning på offentlige steder”. Det har naturligvis også smittet af på de private arbejdspladser.

Workers (medarbejdere)

Uddannelse
En bedre “uddannelse” af medarbejdere når det kommer til sund kost og motion.

Støtte og opbakning fra kollegerne
Hvis man vil øge sandsynligheden for at lykkes med den sunde livsstil, er det vigtigt at have medspillere omkring sig – og ikke folk, der kommer med kommentarer som “er du på kur”, eller “du er også blevet kedelig”, når man f.eks. takker nej til kage. Det kan også være kollegaer, der går foran i forhold til sundhed f.eks. med at opmuntre og tage initiativ til “walk & talk”.

Organization (organisation)

Sundhedspolitik
En klar og ambitiøs sundhedspolitik bakket op af de rette ressourcer bag er måske det vigtigste element. Virksomheden skal ikke nøjes med at støtte op om sundhedsfremmende initiativer fra medarbejderne. De skal gå foran. Alle (HR, topledelsen, AM osv.) skal inddrages og samarbejde, hvis man vil lykkes på den store klinge.

Leader (leder)

Den nærmeste leder
Den nærmeste leder er bindeleddet med medarbejderne og virksomheden, når det handler om at gennemføre virksomhedens politikker. De har fingeren på pulsen mht. hvad der sker og hvad der fungerer ude i afdelingerne. Derudover er lederen også en form for rollemodel, dvs. at hvis de går foran mht. sundheden, bliver effekten større.

Environment (miljø, omgivelser, indretning)

Kontrol af omgivelserne
Et kendt ordsprog siger: “Hvis ikke du kontrollerer omgivelserne, så kontrollerer de dig”. Omgivelserne påvirker os mere, end vi lige tror, og det skal man udnytte som virksomhed, hvis man vil øge sandsynligheden for succes.

Det gælder alt fra træningsfaciliteter til kage i afdelingen. Man behøver f.eks. ikke at forbyde kage, men man kan måske lade være med at placere det lige midt i afdelingen og i stedet placerer kagen, hvor man ikke umiddelbart ser den – og allerhelst skal gå nogle skridt for at tilgå.

Af Henrik Duer, træningsfysiolog – besøg min hjemmeside her.

Tak til Lars L. Andersen, Professor i Sundt Arbejdsliv ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Henrik Duer