Skip to main content

Sundhedsfremme betaler sig

Udgivet af
d. 5. februar 2019

Sundhedsfremme betaler sig

Det betaler sig at investere i sundhedsfremme på arbejdspladsen. Her vil vi gerne præsentere nogle af de gode argumenter for at arbejde med sundhed og trivsel på arbejdspladsen:
Til at starte med er sunde medarbejdere glade medarbejdere, som har mere overskud og trives på arbejdspladsen. Sundhedsindsatser på arbejdspladsen har vist sig at øge medarbejdertilfredshed og engagementet, hvilket mindsker sandsynligheden for, at medarbejderen tilskynder at skifte job.

Derudover kan sundhedsfremmende indsatser skabe et godt image af virksomheden både udadtil og indadtil. Udover at dette opfattes som positivt af de ansatte, kan det også bidrage til at rekruttere nye medarbejdere.

Motion kan føre til øget produktivitet og kvalitet

Bruger medarbejdere tid på motion i arbejdstiden bliver dette tjent ind igen med en øget produktivitet og levering af højere kvalitet. Derudover mindskes sygefraværet ved at arbejde med sundhed på arbejdspladsen. Af de årsager kan sundhedsindsatser også oftest betale sig på bundlinjen. Virksomheder, som arbejder strategisk med sundhedsindsatser, opnår ifølge University of Michigan Health Research Center et Return On Investment på 1,5 til 12. Det vil sige, at virksomheden får 1,5 til 12 kr tilbage for hver krone de investerer i sundhedsindsatser.

Motion er en gevinst for alle parter

For at skabe et overblik kan det sammenfattende siges, at sundhedsfremme betaler sig for den enkelte medarbejder, virksomheden og samfundet. Medarbejderen får gevinst i form af øget arbejdsglæde, bedre arbejdsmiljø og bedre helbred samt mere overskud og energi.

For virksomheden kan gevinsten være lavere sygefravær, øget produktivitet og mere medarbejderengagement. Derudover øges arbejdspladsens attraktivitet, som kan tiltrække nye og fastholde gamle medarbejdere.

Samfundet får glæde af det i form af færre udgifter til sundhedsvæsenet og sociale ydelser, højere produktivitet, mulig forøgelse af befolkningens middellevetid samt reduceret ulighed i sundhed.
For at få mest muligt udbytte af sundhedsindsatsernes gevinster, skal sundhed tænkes ind som del af virksomhedens værdisæt og der skal tages hensyn til sundhed i ledelsesmæssige beslutninger.

Af Josefine Huusom