Skip to main content

Sundhed på arbejdspladsen – hvordan?

Udgivet af
d. 26. november 2018

Hvad er sundhed egentlig? Er det gode blodværdier eller at have været på arbejde i et år uden en sygedag? Måske at dyrke motion flere gange om ugen og spise masser af grøntsager? En frugtordning? Ifølge WHO er sundhed mere end blot fravær af sygdom. WHO tager udgangspunkt i det positive og brede sundhedsbegreb, hvor det ikke blot handler om fravær af sygdom og smerter. Livskvalitet, livsstil og levevilkår spiller ligeledes en vigtig rolle. Det vil sige, at både den fysiske sundhed, men også det psykiske og sociale velbefindende spiller en rolle i éns sundhedstilstand.

Ledelsen har et stor ansvar for sundhedsindsatsen på arbejdspladsne

For at sætte fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen er ledelsens opbakning og synlighed i sundhedsindsatsen vigtig. Det har en væsentlig betydning for medarbejdernes engagement og deltagelse i indsatsen. Dog kræver det ikke blot tiltag fra ledelsens side, at arbejde hen imod en sundere arbejdsplads. Indsatsen skal være sjov og meningsfuld, for at medarbejderne er med på ideen. Derudover skal den appellere til både den individuelle og den kollektive motivation.

Hvorfor skal man inddrage medarbejderne?

Medarbejderinddragelse er afgørende for, hvorvidt projektet ”sund arbejdsplads” lykkes. På den måde bliver medarbejderne involveret i planlægning af indsatsen og får ligeledes ejerskab herover. Det kan styrke deres bevidsthed om og interesse for egen sundhed. Det kan altid svare sig, at lytte til medarbejdernes behov, for i sidste ende er det dem, der afgør hvorvidt sundhedstiltagene fungerer eller ej.

Der er flere måder man kan skabe en sundere arbejdsdag

Frugtordninger, motionsrum og idrætsaktiviteter er håndgribelige metoder, for at etablere gode rammer for en sundere arbejdsdag. Det kan dog tage tid at få dette integreret til en fast del af arbejdsrutinerne. Derudover kan det give god mening med individuelle sundhedsprofiler og samtaler, for at give medarbejderne nogle konkrete tal at arbejde ud fra. Det kan for mange højne lysten til at komme i gang med nogle sundere rutiner på arbejdspladsen. Udover den individuelle sundhedstilstand burde der også være fokus på fællesskabet og medarbejdernes trivsel burde ligeledes stå på dagsordenen. Et godt fællesskab kan i den grad være med til at vedligeholde de nye, sunde rutiner på arbejdspladsen. Det er motiverende når man ikke er alene om en sag og bliver holdt op på de motionsaftaler man har med kollegaerne. Medarbejdere påvirker hinanden og kan hjælpe med at fastholde hinanden i processen, som på sigt påvirker kulturen på arbejdspladsen. Ofte giver støtten fra det sociale netværk en ekstra portion vilje til at gennemføre det man har foretaget sig. Det vil sige, at det er en god ide at tale højt om de mål man har sat sig i forhold til at få en sundere arbejdsdag.

Af Josefine Huusom