Skip to main content

Hvorfor sundhed og trivsel har stor betydning i bygge- og anlægsbranchen

Udgivet af
d. 9. januar 2023
hg-forside-firma-fitness

Medarbejdernes sundhed og trivsel er vigtig på arbejdspladsen, men er også diskuteret, hvor vidt man kan blande sig i deres sundhed, da det er et følsomt emne for nogen.

Det viser sig at bygge- og anlægsbranchen opleves som hård. Derfor er det relevant at fokusere på medarbejdernes sundhed og trivsel, herunder det fysiske arbejdsmiljø, da det kan have afgørende betydning for et sundere arbejdsliv med færre fysiske- og psykiske belastninger. En reducering af disse belastninger øger deres trivsel og giver mere produktive medarbejdere med mindre sygefravær, hvilket også er en fordel for virksomheden.

Firmafitness som redskab til sundhed på arbejdspladsen

Hvordan kan man sikre eller skabe et godt fysisk arbejdsmiljø for medarbejderne? Der findes flere værktøjer man kan tage i brug, og det er noget Health Group kan hjælpe med. Hos Health Group tilbyder vi forskellige sundhedsfremmende og forebyggende løsninger ude på arbejdspladsen, såsom Firma Fitness, hvor træning og fællesskab er i centrum eller sundhedstjek/helbredskontrol, som giver medarbejderen viden om egen helbredsmæssige status samt styrker motivation til at forbedre egen sundhed. Medarbejderne bliver under disse sundhedsfremmende og forebyggende løsninger mødt af sundhedsprofessionelle konsulenter der er klar til at rådgive på bedste vis.

Med Firma Fitness skaber man som sagt et fællesskab med bl.a. et motionsrum, holdtræning/personligtræning samt aktive pauser som øger produktiviteten og som kan øge arbejdsglæden på arbejdspladsen. Det er understreget af sundhedsmyndighederne, at der er stigende fysisk inaktivitet, hvor arbejdsopgaver bl.a. er erstattet af maskiner, og det derfor er vigtigt at fokusere på at inddrage fysisk aktivitet. Netop fællesskab og arbejdsglæde er centrale emner blandt medarbejderne i bygge- og anlægsbranchen, og derfor en god investering med Firma Fitness for at sikre gode rammer for medarbejderne. Med Firma Fitness er der også mulighed for planlægning af kost- og træningsprogrammer, som kan forbedre enkeltes fysiske sundhed. Medarbejderens behov er i fokus, og vi forsøger at skabe et aktivt og sundt arbejdsmiljø.

Ergonomisk gennemgang

Et sundhedstjek tilpasses efter medarbejderens behov

Der kan vælges mellem kost, motion eller søvn. I samtalen med den sundhedsprofessionelle konsulent er der også mulighed for at uddybe andre emner, som kan have relevans til den enkelte medarbejder. Medarbejderen bliver mødt af anerkendelse og forståelse, ikke blot hos den sundhedsprofessionelle konsulent, men også af virksomheden som tilbyder denne mulighed. Dette styrker motivation og lyst til at forbedre egen sundhed og skaber større arbejdsglæde. Ved sundhedstjekket udføres også nogle fysiske målinger som bl.a. inkluderer kolesterol- og langtidsblodsukkermåling samt blodtryk og kondital. Der afsluttes med en motiverende samtale med udgangspunkt i resultaterne, med det formål at guide til at foretage livsstilændringer og forbedre sundhed. Sundhedsmyndighederne påpeger, at medarbejderen skal have rådgivning, og det er vigtigt med strukturelle tilpasninger for at opnå succes med forebyggende- og sundhedsfremmende indsatser.

Der tilbydes også andre sundhedsfremmende og forebyggende løsninger end ovenstående, som er nævnt. Der er derfor en bred vifte af muligheder for at finde den løsning som passer bedst, og som kan forbedre det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø. Virksomheder bør give deres medarbejdere de bedste rammer og muligheder for at forbedre sundhed og trivsel for deres medarbejdere.