Skip to main content

Sund livsstil halverer risiko for demens

Udgivet af
d. 2. november 2020

​Sund hjertekarmæssig livsstil halverer næsten risikoen for aldersrelateret demens, viser opsigtsvækkende forskning. Resultaterne åbner op for, at hjertekarsygdom og demens kan forebygges samtidigt.

​Sund livsstil kan være en af nøglerne til at undgå demens senere i livet. Opsigtsvækkende resultater fra forskere på Rigshospitalet, Herlev-Gentofte Hospital og Københavns Universitet viser, at man næsten kan halvere sin risiko for aldersrelateret demens, hvis man følger de råd om sund livsstil, som bruges til at forebygge hjertekarsygdomme.

Der findes i dag ingen medicin, som kan helbrede eller nedsætte risikoen for demens. Ifølge en af forskerne bag studiet, professor og overlæge Ruth Frikke-Schmidt fra Københavns Universitet og Rigshospitalet, er det derfor afgørende at intensivere forebyggelsesindsatsen generelt, men specielt for de dele af befolkningen, hvor målrettet forebyggelse gavner mest – nemlig blandt de personer med størst sårbarhed for at udvikle demens.

– Vi har kortlagt en kombination af faktorer – alder, køn, diabetes, rygning, blodtryk, uddannelse, fysisk aktivitet, og den almindelige variation i generne – som tilsammen netop kan finde de grupper, der har størst sårbarhed for at udvikle demens i forhold til befolkningen som helhed. Vores forskningsresultater viser, at en sund hjertekarmæssig livsstil næsten halverer risikoen for at udvikle demens, selv i de dele af befolkningen med størst bidrag fra generne. Disse resultater kan danne basis for, at fremtidig forebyggelse kan målrettes bedre, og dermed få størst mulig effekt for den enkelte, siger Ruth Frikke-Schmidt.

Det nye studie er publiceret i det førende hjertetidsskrift European Heart Journal og er præsenteret på European Atherosclerosis Society’s internationale kongres.

Målrettet forebyggelse

Ifølge Ruth Frikke-Schmidt har kontrollerede kliniske undersøgelser vist, at man kan fastholde eller forbedre hukommelsen gennem en kombination af et intensivt forebyggelsesprogram med superviseret fysisk og hjernemæssig træning flere gange om ugen samt kostvejledning og kontrol af hjertekarmæssige risikofaktorer.

– Et sådan omfattende forebyggelsesprogram vil være urealistisk økonomisk at gennemføre for alle borgere, og derfor er vores nye resultater vigtige for at kunne målrette programmet til de dele af befolkningen, hvor det gavner mest, siger Ruth Frikke-Schmidt.

På verdensplan er omkring 50 millioner mennesker ramt af demens, og alene i Danmark lever omkring 90.000 med sygdommen. Den stigende globale forekomst af både demens og hjertekarsygdom betyder, at både den målrettede og mere generelle forebyggelse er vigtig, og Ruth Frikke-Schmidt ser et stort potentiale i at tænke i fælles forebyggelse for de to sygdomsgrupper.

– Hvis vi politisk og sundhedsmæssigt får sat dette i værk, har vi nu en unik mulighed for at tilføje sygdomsfrie år til alderdommen og sikre bedre livskvalitet for ældre borgere og deres familier, siger Ruth Frikke-Schmidt.

Over 60.000 blodprøver undersøgt

Forskerne undersøgte data fra spørgeskemaer og blod fra 62.000 personer fra Herlev-Østerbroundersøgelsen og Østerbroundersøgelsen. Forskningsresultaterne viste, at kombinationen af fravær af diabetes, ikke-ryger status samt en uddannelse længere end otte år næsten halverede risikoen for den aldersrelaterede demens, selv i de dele af befolkningen med størst bidrag fra generne. Øget fysisk aktivitet og normalt blodtryk var også en fordel.

Forskningsprojektet er udført i samarbejde med læge, ph.d. Ida Juul Rasmussen (Rigshospitalet), afdelingslæge, ph.d. og post doc. Katrine Laura Rasmussen (Rigshospitalet og Nordsjællands Hospital), professor, overlæge, dr.med. Børge G. Nordestgaard (Herlev-Gentofte Hospital) og professor, overlæge, dr.med. Anne Tybjærg-Hansen (Rigshospitalet).

Forskningsprojektet er støttet af Rigshospitalets Forskningsudvalg, Region Hovedstadens Forskningsfond, Lundbeckfonden, og Hjerteforeningen.