Skip to main content

Sådan hjælper du medarbejdere med at trives – både på og udenfor arbejdet

Udgivet af
d. 31. august 2023
trivsel på arbejdspladsen

I en travl verden fyldt med arbejdsforpligtelser og personlige ansvar kan det at finde en sund balance mellem arbejde og personlige interesser virke som en udfordrende opgave. Work-life balance er ikke blot en populær term; Det kan være en afgørende faktor for trivsel og produktivitet på arbejdspladsen.

I dette blogindlæg udforsker vi vigtigheden af en balanceret tilgang til arbejds- og personligt liv og giver dig praktiske strategier til at hjælpe medarbejdere med at trives på og udenfor arbejdet.

Glade medarbejdere

Forståelse af work-life balance

Work-life balance handler ikke om at opdele din tid lige mellem arbejde og personligt liv. Det handler om at opnå en harmonisk tilstand, hvor arbejdsforpligtelser supplerer og styrker de personlige interesser, og omvendt. En velafbalanceret tilgang kan føre til øget tilfredshed, trivsel og produktivitet på arbejdspladsen.

Udfordringer for balancen

Det kan i mellemtiden være svært at finde denne balance, og der kan være en række udfordringer forbundet med dette. Herunder kan lange arbejdstider, overarbejde og manglende mulighed for at koble af give problemer.

Dette kan fjerne fokus og tid fra familie og hobbyer, hvor man kan føle store arbejdsmæssige forpligtelser, hvilket kan påvirke fritiden. Samtidigt gør den konstante tilgængelighed, at det er nemt at være på hele døgnet. Dette kan ligeledes føre til overdrevent fokus på arbejdsopgaverne, og kan gøre det vanskeligt at koble af.

Fleksible arbejdsordninger

En måde at fremme balancen er ved at tilbyde fleksible arbejdsordninger. Fjernarbejde, deltidsarbejde og justerbare arbejdstider giver medarbejdere mulighed for at tilpasse deres arbejdsplaner til deres personlige liv. På denne måde kan medarbejderne bedre selv tage styring i deres liv, og beslutte hvornår det er tid til arbejde og fritid.

Plads til pauser – fleksible arbejdstider kan gøre gavn for work-life balancen

Grænser og prioriteter

At etablere sunde grænser mellem arbejde og personlig tid er afgørende. Lær medarbejderne at sige nej, når de allerede har en fyldt kalender, og opmuntre dem til at planlægge tid til deres personlige interesser.

Samtidigt kan det påpeges hvis man fornemmer en eller flere medarbejdere der bruger ekstra tid i hvad der burde være deres fritid, og gennem åben kommunikation finde frem til hvorfor dette er nødvendigt.

Støttende kultur

En positiv arbejdskultur er afgørende. Virksomheder kan tilskynde til work-life balance gennem anerkendelse af medarbejdernes indsats og tilskyndelse til pauser, ferie og blot det at holde fri når man har fri.

Her er åbenhed og konstruktiv kommunikation mellem medarbejdere og ledelse væsentligt. Skab et miljø, hvor medarbejderne føler sig trygge ved at diskutere deres behov og udfordringer. Dette kan ligeledes være ved at tilbyde sundhedsfremmende tiltag, eller ordninger, hvor medarbejderne anonymt kan påpege deres udfordringer.

støttende kultur

En støttende kultur er afgørende for trivslen på arbejdspladsen

Langsigtede gevinster

En sund work-life balance kan føre til øget engagement, lavere omkostninger ved medarbejderomsætning og forbedret produktivitet. Det er en investering i både medarbejderens og virksomhedens fremtid.

I sidste ende handler det om at skabe en kultur, hvor work-life balance er prioriteret og støttet på alle niveauer af organisationen. Ved at implementere disse strategier kan virksomheder opbygge en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives både på og uden for arbejdet, og hvor trivsel og produktivitet blomstrer.

Har I brug for rådgivning om arbejdet med sundhed og trivsel på jeres arbejdsplads, så tøv ikke med at kontakte Health Group i dag.