Skip to main content

Skab et sundt arbejdsmiljø: Sådan forebygger du stress på arbejdspladsen

Udgivet af
d. 7. juli 2023
Sådan forebygger du stress på arbejdspladsen

Et sundt arbejdsmiljø er afgørende for medarbejdernes trivsel og produktivitet. Stress er et af de mest udbredte arbejdsrelaterede helbredsproblemer i dagens moderne arbejdsliv. Heldigvis kan man med en proaktiv tilgang og forebyggende indsatser skabe et sundt arbejdsmiljø, der reducerer risikoen for stress. I dette opslag kan du finde inspiration til, hvordan I kan forebygge stress på arbejdspladsen.

Skab et støttende arbejdsmiljø og prioritér mental sundhed

Den mentale sundhed er lige så vigtig som den fysiske sundhed på arbejdspladsen . Derfor er det vigtigt at fremme en kultur med et støttende arbejdsmiljø, hvor der er forståelse for betydningen af teamwork, kommunikation og samarbejde.

Her kan man aktivt arbejde med at skabe en kultur, hvor medarbejderne føler sig værdsatte og har adgang til støtte og ressourcer, når de oplever stress. Der kan også udvikles konkrete rammer og procedurer, der fremmer et inkluderende og støttende arbejdsmiljø, hvor medarbejderne føler sig trygge og kan henvende sig til relevante medarbejdere ved behov. Tryghed er nøglen, og det er i den forbindelse afgørende, at medarbejderne føler, at de kan tale om eventuelle udfordringer.

Der kan være perioder, hvor arbejdet fylder meget – også i privaten. Her vil det give mening at opfordre medarbejderne til at koble af i deres fritid, og finde måder at afstresse og holde fri når man har fri. Dette kan også være ved at tilbyde fleksible arbejdstider, eller mulighed for hjemmearbejde, for at give medarbejderne større kontrol og balance i deres arbejdsliv. Samtidigt kan et fokus på meningsfulde opgaver og muligheder for personlig og faglig udvikling give øget arbejdsglæde.

Gør brug af konkrete indsatser for at arbejde med trivsel på arbejdspladsen

Gennemfør Sundhedstjek og Trivselsundersøgelser:

For at få et klart billede af medarbejdernes helbred og trivsel kan det være vigtigt at gennemføre regelmæssige sundhedstjek og trivselsundersøgelser. Disse værktøjer giver indsigt i eventuelle stressfaktorer og identificerer områder, der kræver opmærksomhed. Brug resultaterne til at udvikle målrettede indsatser og skabe et mere støttende arbejdsmiljø.


Udfør en Arbejdspladsvurdering (APV):

En arbejdspladsvurdering (APV) er en systematisk gennemgang af arbejdsmiljøet, hvor risici og belastninger identificeres og håndteres. Gennemfør regelmæssige APV’er for at opdage og eliminere eventuelle arbejdsmiljømæssige faktorer, der kan bidrage til stress. Tag handling på de identificerede områder for at forbedre arbejdsvilkårene og reducere stressniveauet

Hos Health Group har vi mere end 20 års erfaring i arbejdet med tryghedsskabende, sundhedsfremmende og forebyggende tiltag. Vi hjælper med at skabe et sundt og støttende arbejdsmiljø, der forebygger stress, bidrager til en bæredygtig kultur og øger medarbejdertrivsel og sundhed.


Ved at gennemføre sundhedstjek, trivselsundersøgelser eller APV’er er det muligt at arbejde med arbejdsmiljøet og reducere risikoen for stress på arbejdspladsen. Det er en investering i medarbejdernes velbefindende, produktivitet og engagement. Ved at implementere disse strategier kan man skabe et sundt og bæredygtigt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives og præsterer deres bedste. En sådan indsats vil samtidigt give et meget konkret billede af arbejdskulturen, og tydeligt vise indsatsområder hvor der kan sættes ind for at gøre en forskel.

Ønsker I at arbejde med dette, er vi klar til at samarbejde og skræddersy den helt rigtige løsning til jer.