Skip to main content

Op at stå for arbejdsmiljøet

Udgivet af
d. 22. januar 2020

Kommunerne skal gå forrest for at få flere virksomheder til at indføre motion i arbejdstiden. Det er nemlig godt for både trivslen og økonomien, skriver formand for Dansk Firmaidrætsforbund.

Jeg bor i Hillerød og vil gerne indlede dette indlæg med et tillykke til mig selv, borgerne i Hillerød og de ansatte samt beslutningstagerne i Hillerød Kommune. Det er nemlig meget visionært og en formidabel nytårsgave til medarbejderne, at Hillerød Kommune per 1. januar 2020 har gjort kollegamotion til en fast del af arbejdsugen for ALLE 5.550 medarbejdere.

På daginstitutionerne, hos Trafik, Vej og Park, på rådhuset og på de øvrige kommunale arbejdspladser kommer der nu sved på panden og smil på læben en time ugentligt i arbejdstiden. Hillerød Kommune går forrest, og i firmaidrætten glæder vi os meget til at inspirere og udvikle kollegamotionstilbud til medarbejderne. Det er nemlig vores kerneområde. Dét vi brænder for.

Flere kommuner på vej

Fællesskaber blomstrer, når sammenholdet bliver dyrket med kollegamotion. Som arbejdsgiver er det en kæmpe fordel, hvis medarbejderne mødes omklædt på fodboldbanen eller til kontorstafet på gangen. Kollegamotion samler os på tværs af normale hierarkier og strukturer, og det giver bæredygtige arbejdspladser, hvor medarbejderne trives både psykisk og fysisk.

Flere kommuner sætter kollegamotion på dagsordenen. Hillerød Kommune har sat kollegamotions-bølgen i gang, og står det til Slagelse Kommunes økonomiudvalg, skal der også her være mulighed for frivillig motion i arbejdstiden. Den bevægelse blandt kommunerne vil vi meget gerne understøtte.

Vi ønsker flere kommuner, der ligesom Egedal Kommune integrerer Arbejdspladsernes Motionsdag samme dag som Skolernes Motionsdag. En aktiv dag for både borgere og ansatte. I Egedal blev der i 2019 udviklet aktiviteter, som passer til de omgivelser, medarbejderne er i, så for eksempel pædagogerne kan danse og lege med børnene, plejepersonalet med de ældre, mens de ansatte i ‘det grønne’ kan bruge det værktøj og de materialer, de har ved hånden. På den måde bliver trillebøren en del af en sjov aktivitet for kollegerne.

Når der skal mobiliseres til en forandring med mere kollegamotion, er det vigtigt at kende sine medspillere. Vejle Kommune uddanner i 2020 over 100 medarbejdere til sundhedsambassadører, som vi klæder på til at tilrettelægge og stå for motionsaktiviteter og andre sundhedstiltag for deres kolleger. På den måde får de i Vejle både taget højde for de forskellige afdelingers muligheder og begrænsninger, de får sundhedsambassadører spredt på mange af kommunens arbejdspladser, og de får startet en bevægelse mod mere motion og et stærkere fællesskab på tværs af kommunens afdelinger.

Skræddersyede kommunepakker 

Vi ved, at kommunerne har dygtige og kompetente medarbejdere, som sagtens kan inspirere til mere motion i hverdagen, men vi ved også, at tiden i hverdagen er knap og opgaverne mange. Derfor vil vi rigtig gerne understøtte de gode kræfter, som arbejder for vores fælles sag om mere fællesskab og motion. Når Dansk Firmaidrætsforbund i 2020 sætter et skarpt fokus på at understøtte alle kommuner, der vil udvikle kollegamotion til en fast del af hverdagen, gør vi det på en måde, så det bliver nemt at gå til, og vi har fokus på at skabe løsninger til den enkelte kommunes behov, ressourcer og ambitioner.

Vi drømmer om at være med til at skabe endnu mere attraktive og sunde kommunale arbejdspladser.

Når vi vælger at række hånden, begge arme og ben ud, er det fordi, vi meget gerne vil skabe et strategisk samarbejde om kollegamotion med flere af jer. I er store arbejdspladser, og I er vigtige rollemodeller for den kultur, der er på arbejdspladserne i jeres område. Samtidig er nogle af de mest udfordrede brancher i den kommunale sfære. Sammen har vi mulighed for at gøre en forskel for de nøglepersoner, som til daglig bidrager til de vigtigste områder i vores hverdag. En god balance mellem fysisk aktivitet og hvileperioder i løbet af en arbejdsdag forebygger nedslidning og fremmer sundhed og kvalitet.

Vi vil i foråret 2020 lancere en målrettet kommunepakke med kollegamotion, og vi ønsker at hjælpe på lige nøjagtig jeres præmisser. Vi ved, at opgaven ikke er let, for hvordan får vi sat kollegamotionen i gode rammer for både dem på Rådhuset og medarbejderne i de decentrale enheder? Sådan kunne ét af jeres spørgsmål lyde. Vi har svarene, og sammen med vores lokale foreninger kan vi lykkes i fællesskab.

Vi skaber og deler viden

I firmaidrætten er vi kreative og innovative, og vi stiller os i de kommende år i spidsen for at samle erfaringer og viden på tværs af de kommuner, der gør kollegamotionen til en del af medarbejdernes hverdag. For vi skal bruge de gode erfaringer på tværs af hele landet. Til gavn for den enkelte medarbejder. Til gavn for kommunen og i sidste ende til gavn for den helt store bundlinje; nemlig sundheden og sammenhængskraften i Danmark.

Det er vigtigt, og vi arbejder for at få endnu flere vidensinstitutioner på banen. Vi skal have kortlagt dette felt, kollegamotion i arbejdstiden, så vi ikke kun ved, hvad motionen gør for den fysiske sundhed, men også for den mentale trivsel og vigtigst af alt, hvordan vi får den integreret på en meningsfuld måde i arbejdsdagen.

Vi glæder os også til at høste flere erfaringer fra vores og TrygFondens projekt ’Flere Aktive Arbejdspladser’. Her følger vi i øjeblikket en række arbejdspladser tæt og undersøger, hvordan vi gennem inspiration og uddannelse af ’firstmovers’ får en times motion om ugen integreret på en meningsfuld og effektfuld måde både på private og kommunale arbejdspladser.

28 procent er for få

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil lever over 28 procent af den voksne, danske befolkning ikke op til de internationale anbefalinger om fysisk aktivitet.

Vi kan selvfølgelig ikke egenhændigt vende den uheldige statistik. I et samfundsmæssigt perspektiv er der brug for, at langt flere af jer politikere og kommunale beslutningstagere tager ansvar for den tid, som jeres medarbejdere bruger på arbejdspladsen. At I hjælper med at skabe bæredygtige arbejdspladser, hvor der er balance mellem arbejdsliv, motion og fritid. Ligesom de har gjort i Hillerød.

Vi skal huske på, at vi voksne er på arbejde i halvdelen af vores vågne timer. Det bør derfor være uden for diskussion, at en arbejdsplads også er en helt naturlig arena for bevægelse, aktiviteter og kollegamotion.

Rigtigt godt nytår til alle danske kommuner. I Dansk Firmaidrætsforbund håber vi, at vi i 2020 får et endnu tættere samspil med flere kommuner, som vil dyrke sammenholdet og kollegamotionen.

Reference