Skip to main content

Når arbejdspladsen tager beslutninger på vegne af din sundhed

Udgivet af
d. 13. august 2019

Da man tilbringer en stor del af sin tid på arbejdspladsen, er arbejdet med til at danne vores identitet. Ligeledes er vores syn på sundhed en del af vores identitet, da vi alle har en mening om sundhed og har forskellige livsstile. Begge dele har stor indflydelse på vores livskvalitet. Det er vigtigt, at der bliver gjort nogle etiske tanker i forhold til sundhedsfremmende indsatser på arbejdspladser, da de har indflydelse på den enkelte medarbejder.

Indvolver medarbejderne i beslutninger om sundhedstilbud på arbejdspladsen

Virksomheder får gavn af de mange fordele ved sundhedstilbud på arbejdspladsen som fx at styrke medarbejdernes koncentration, højne effektiviteten og mindske sygedage. Det viser sig positivt på økonomien. Derudover tilbyder virksomheder disse tilbud for at imødekomme medarbejders ønsker, fastholde medarbejdere og for at være en attraktiv virksomhed for nye medarbejdere. Men med disse sundhedstilbud bliver der samtidigt grebet ind i den enkelte medarbejders identitet, idet der på medarbejderens vegne bliver truffet nogle beslutninger om hvordan personens sundhed kan optimeres. Da nogle vil føle, at ens sundhed er privat og virksomheder ikke skal blande sig i det, kan dem som implementerer sundhedstilbud møde modstand. En god måde at håndtere dette etiske dilemma er medarbejderinvolvering. Det vil sige, at de ansatte skal definere deres behov og ønsker og der skal laves en sundhedsindsats, som tager hensyn til dette. På den måde bliver sundhedsindsatsen ikke trukket ned over hovederne på medarbejderne, men det er derimod et tiltag der dækker medarbejdernes behov.

Frivillig eller obligatorisk motion på arbejdspladsen?

Frivillighed er en anden faktor, som der skal tages stilling til, når man snakker om sundhedsindsatser på arbejdspladser. Som regel bestemmer de ansatte selv i hvor høj grad de vil gøre brug at de sundhedstilbud der er på arbejdspladsen. Obligatorisk motion i arbejdstiden er dog også ved at vinde indpas i danske virksomheder. Uanset på hvilken måde sundhed bliver implementeret på arbejdspladsen skal der tages stilling til frivilligheden.

Få styr på kommunikationen om sundhedstilbud

Når man arbejder med sundhed på arbejdspladsen skal man være bevidst om hvordan man definerer begreberne sundhed og sundhedsfremme. Her er det ligeledes ikke ledelsen alene, men ledelsen i samarbejde med de ansatte, der bør beslutte dette. Den måde man definerer sundhed på er nemlig det, der afspejler sig i de sundhedstilbud man vælger og det man vil arbejde hen imod.
Klar og ærlig kommunikation omkring hvorfor og hvordan er essentielt for at involvere medarbejderne og mindske deres skepsis i forhold til sundhedstilbud.

Alle vinder ved sundhedsfremmende indsatser

Man skal huske, at sundhedsfremmende indsatser på arbejdspladser er til gavn for alle – ikke kun for virksomheden, men også for den enkelte medarbejder. Ved at være del af sundhedsindsatsen på arbejdspladsen får man ikke blot mulighed for at få styrket det sociale netværk med kollegaerne, mindske smerter, der kommer af stillesiddende eller ensidigt arbejde og meget mere, men man får også mere energi derhjemme. Så i sidste ende, er det et privilegie, hvis man er så heldig at have en arbejdsplads, der bekymrer sig om sine ansattes sundhed.

Af Josefine Huusom