Skip to main content

Motivér dine medarbejdere til fysisk aktivitet

Udgivet af
d. 28. november 2023

Sundhed og trivsel fylder meget på arbejdspladserne, og det er væsentlige faktorer for produktiviteten og engagement på arbejdspladsen. Et afgørende element for at fremme sundhed og øge produktiviteten kan være at motivere medarbejderne til at deltage i fysisk aktivitet på arbejdspladsen. Dette blogindlæg udforsker nogle af fordelene ved at indføre sundhedsfremmende initiativer og giver bud på værktøjer, der kan styrke motivationen for medarbejderne.

Fordele ved fysisk aktivitet på arbejdspladsen

Fysisk aktivitet har en bred vifte af sundhedsmæssige fordele og kan være med til at nedsætte risikoen for en lang række sygdomme. Samtidigt med dette kan fysisk aktivitet være med til at øge livskvaliteten. Man føler sig mere frisk og kan opleve større velvære ved at være fysisk aktiv regelmæssigt.

Ligeledes kan fysisk aktivitet være en god måde at styrke fællesskabet på arbejdspladsen. Her kan fælles træningsaktiviteter og sundhedsinitiativer fungere som en bro til at opbygge stærkere relationer på arbejdspladsen, og måske også lidt positiv kollegial konkurrence. Når medarbejdere træner sammen eller deltager i sundhedsrelaterede udfordringer, kan det styrke samarbejdet, skabe tillid og fremme en positiv arbejdskultur. Det opmuntrer også til kammeratskab og bidrager til et stærkere team-ånd.

Motivation som nøglefaktor

For at lykkes med sundhedsfremmende initiativer er motivation afgørende. Det er her, hvor udfordringer og barrierer ofte opstår. Ingen virksomheder er ens, hvorfor det er vigtigt at skræddersy indsatsen til netop jeres arbejdsplads.

Nogle medarbejdere kan være ivrige efter at deltage i aktiviteter, mens andre har brug for mere støtte og incitamenter. Her kan vi hos Health Group hjælpe med at finde de aktiviteter og tilgange, der skaber størst tilslutning og engagement hos jeres medarbejdere.

Sundhedsfremmende kultur

Implementering af motionsprogrammer og sundhedsfremmende initiativer kræver en systematisk tilgang. Det handler om at skabe en kultur, hvor sundhed og motion er en fast og naturlig del af arbejdsdagen.

Virksomheder kan tilpasse sundhedsinitiativer til deres specifikke arbejdsmiljø. For eksempel kan kontoransatte have gavn af ergonomiske gennemgange af deres arbejdsstationer eller online træninger til at løsne op i bevægeapparatet osv., alt imens produktionsmedarbejdere kan have glæde af fællestræninger eller adgang til fitnessfaciliteter. Det handler om at tænke kreativt og opfylde medarbejdernes behov.

Opfølgning og evaluering

Når sundhedsfremmende initiativer er implementeret, er det afgørende at måle succes og resultater. Dette omfatter at indsamle data om medarbejdernes deltagelse og sundhed, evaluere effektiviteten af indsatserne og justere løbende på baggrund af resultaterne. En meget konkret måde hvorpå dette er muligt er ved at tilbyde sine medarbejdere fysiske sundhedstjek.

På denne måde kan man øge motivationen, samtidigt med at man følger udviklingen og effekterne af indsatserne. Endvidere er det en måde at arbejde forebyggende med sundheden, hvilket giver mulighed for at sætte ind hvor der vil være størst effekt.

Har I brug for hjælp til at komme i gang, så står vi hos Health Group klar til at vejlede jer i at arbejde med sundhedsfremmende initiativer på arbejdspladsen.