Skip to main content

Motivation

Udgivet af
d. 5. december 2018

Motivation er afgørende for om vi kommer i gang med hvad end det må være. De fleste har sikkert oplevet, at være motiveret for at leve sundere, men har hen ad vejen mistet motivationen. Tre vigtige behov, der skal dækkes, for at engagementet for en aktivitet og den mentale sundhed fremmes, er autonomi, kompetence og samhørighed. Er der en sundhedsindsats på arbejdspladsen, vil det sige, at det er vigtigt, at medarbejderne oplever autonomi, idet de selv vælger hvilke aktiviteter de vil deltage i. Derudover skal aktiviteterne eller tilbuddene tilrettelægges til forskellige niveauer, således at alle medarbejdere føler, at de er i stand til at deltage. Sidst men ikke mindst spiller fællesskab og meningsfulde relationer en stor rolle. Det kan der opstå idet der fx bliver tilbudt holdundervisning eller der bliver lagt op til, at medarbejderne kan tale sammen om deres fælles mål ved deltagelsen i sundhedsindsatsen. Bliver disse tre behov dækket, øges glæden ved deltagelsen og vedligeholdelsen af indsatsen. Dette er del af en af de mest kendte og anvendte motivationsteorier, som er Deci & Ryans selvbestemmelsesteori (self-determination theory). Ifølge den findes der forskellige former for ydre motivation og den indre motivation.

Hvad er er ydre og indre motivation?

Er man ydre motiveret, er der en form for gevinst ved din handling. Det vil sige, at man deltager i en aktivitet, hvis der fx er en form for belønning, for at undgå dårlig samvittighed, for at få social anerkendelse eller for at opnå et mål, som eksempelvis at komme i bedre form eller forebygge smerter. Ved den indre motivation opleves der glæde og interesse for selve aktiviteten og man deltager udelukkende for fornøjelsens skyld.

Sundhedsindsats på arbejdspladsen

Ved deltagelse i en sundhedsindsats på arbejdspladsen ses ofte en kombination af både ydre og indre motivation, idet mange nyder selve behandlingen, træningen eller samtalen med en sundhedsprofessionel, samtidigt med at man også gør det for ens sundheds skyld. Ofte er det dog en ydre motivation, der kan skubbe en proces i gang. Man tager fx imod tilbuddet om en sundhedskonsultation på arbejdspladsen, fordi man har dårlig samvittighed over ens livsstil eller fordi de andre kollegaer også gør det. Hen ad vejen kan den ydre motivation dog blive til indre motivation og man finder glæde ved deltagelsen i sundhedstilbuddene.

Af Josefine Huusom