Skip to main content

Hvordan kan I forebygge langtidssygemeldinger?

Udgivet af
d. 12. september 2022
hg-forside-psykoligisk-krisehjaelp

Langtidssygemeldinger har en pris både for medarbejderen og virksomheden. Det er tilfældet uanset om sygemeldingen skyldes stress, fysiske smerter eller andet. I denne artikel ser vi nærmere på nogle af de centrale omkostninger ved langtidssygemeldinger, samt hvordan disse kan forebygges.

Økonomi og statistik

En undersøgelse fra Dansk Arbejdsgiverforening viser, at sygefravær hvert år koster det danske samfund 46 milliarder kroner. Hver dag er ca. 4 af de danske lønmodtagere syge, og ifølge Arbejdstilsynet er mere end 30 procent fraværende i mere end 30 dage.

25 procent af alle sygemeldinger skyldes smerter i kroppen. Langtidssygemeldinger med en varighed på mere end 8 uger skyldes i flere tilfælde skader og sygdomme relateret til muskler og led. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at virksomheder gør en indsats for at forebygge smerter og sygdomme hos deres ansatte, så de på den måde sikrer et godt arbejdsmiljø. 

De økonomiske omkostninger af langtidssygemeldinger pga. fysiske smerter udgjorde i 2012 et produktionstab på 6,9 mia. kr. for lænde- og nakkesmerter. 

Forebyggelse af langtidssygemeldinger

For at nedbringe sygefravær skal virksomheder således være opmærksomme på arbejdsmetoder og strukturer, der kan hjælpe dem med at opdage medarbejdernes fysiske og psykiske udfordringer, som med tiden kan udvikle sig til langtidssygemeldinger.

Vidensråd for Forebyggelse har peget på, at træningsindsatser, der finder sted på arbejdspladsen, har rigtig god effekt, og derfor er det et af de spor, som vi mener, at arbejdspladser bør arbejde videre med. Den enkelte kan selvfølgelig godt gøre noget, men det er vigtigt at påpege, at ledere på arbejdspladserne har en stor opgave i at sikre, at der kan tages initiativer, som medarbejderne kan benytte sig af”, siger Søren Brostrøm.

Op til 10 procent af langtidssygemeldinger kan forebygges ved at sætte fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

Eksempler på forebyggende tiltag:

 • Forebyggende træning (gerne i arbejdstiden eller i forlængelse heraf) målrettet de belastninger, som den enkelte medarbejder udsættes for i forbindelse med arbejdet. 
 • Adgang til redskaber, der er med til at forebygge problemer og belastninger – fysiske og psykiske. 

Hos Health Group har vi siden 2002 arbejdet med sundhed og trivsel på arbejdspladsen,  og vi er eksperter i ovenstående tiltag. Skal vi hjælpe din virksomhed og jeres ansatte?

Vores kernekompetencer er udarbejdelse af:

Desuden anbefaler Beskæftigelsesministeriet på deres hjemmeside sygefravaer.dk en handlingspakke med ni gode redskaber til at forebygge arbejdsrelateret sygefravær. 

Redskaberne er følgende:

 • Trivselstrappen
 • Forebyg yderligere sygemeldinger
 • Find og prioritér de hårde opgaver
 • Social kapital
 • Forflytningsblomsten
 • Prioritér kerneopgaven
 • Forebyg og håndter smerter
 • Forebyg mobning
 • Tag snakken – bryd vanerne

Kilder: