Skip to main content

Hvordan kan det betale sig at fremme sundheden på arbejdspladsen?

Udgivet af
d. 9. maj 2023
Er stillesiddende arbejde virkelig usundt?

Sunde medarbejdere, som trives og går glad på arbejde, oplever at have større overskud i hverdagen. Dette giver stor tilfredshed og mindsker sandsynligheden for, at medarbejderen får lyst til at skifte arbejde. Det viser sig, at de medarbejdere som mistrives, også har højere sygefravær og dårligere mental sundhed. Dette er noget sundhedsfremmende indsatser kan forebygge, og herudover bidrager det til at være en attraktiv arbejdsplads, som kan hjælpe med at få ansat flere medarbejdere og fastholde dem.

Undersøgelser viser, at det betaler sig at arbejde med sundhed og trivsel på arbejdspladsen, både små og store, da det er forbundet med mange fordele for virksomhederne og medarbejderne. Derfor skal fremtidige sundhedsindsatser også være en del af virksomheders daglige drift. Arbejdet med sundhed og trivsel i virksomheder har en positiv effekt på sygefraværet, det øger tilfredsheden blandt medarbejderne og forbedrer deres mentale sundhed.

Hvilke fordele kan de sundhedsfremmende tiltag have?

Det kan have en række fordele at fremme sundheden i virksomheder og for medarbejderne, især når det kommer til mental sundhed. Dette kan bl.a. omhandle:

Mindre sygefravær

  • Sundhedsindsatser for medarbejdere kan styrke den mentale sundhed, hvilket kan føre til reduceret sygefravær og højere trivsel. Dette fører samtidigt til lavere omkostninger for virksomheden.

Et godt arbejdsmiljø

  • Fokus på arbejdsmiljøet er essentielt for at klare arbejdsdage med plads til både kritik og ros, og som giver medarbejderen en frihed til at passe sine arbejdsopgaver. Herudover er der mulighed for personlig udvikling og varierende arbejdsopgaver i arbejdsdagene. Det øger trivslen hos medarbejderne og føre til større tilfredshed.

Højere produktivitet

  • En forbedring af den mentale sundhed fører til øget produktivitet og effektivitet. Det at have det godt på arbejdspladsen er vigtigt for at trives. Arbejdspladsen er et af de steder, hvor mennesker bruger mest af deres tid. Det er derfor væsentligt med at skabe gode vilkår for medarbejderne og sørge for, at de har det godt både socialt og arbejdsmæssigt.

Fysisk aktivitet på arbejdspladsen

  • Fysisk aktivitet på arbejdspladsen giver bedre helbred og livskvalitet. Stillesiddende arbejde fylder i høj grad dagligdagen hos mange danskere. Det at sidde stille over længere tid er belastende for mange. Bevægelse og motion har stor indflydelse på vores sundhed og velvære. Med et motionsrum eller aktive pauser kan man som virksomhed gå forrest og hjælpe med at skabe højere trivsel, styrke fællesskaber og relationer samt forebygge følgesygdomme og smerter.

En investering i sundhedsfremmende indsatser har altså afgørende indflydelse på at reducere sygefravær i virksomheder, øge produktiviteten blandt medarbejdere og forbedre trivslen, hvilket falder tilbage på virksomheden. Det mindsker sundhedsomkostninger og gør virksomheden mere attraktiv. De får derfor også lettere ved at fastholde deres medarbejdere på sigt.