Skip to main content

Hvad gør jeres ledere for at styrke trivsel på arbejdspladsen?

Udgivet af
d. 4. august 2022
hg-forside-trivselsundersoegelse

Trivsel på arbejdspladsen er et udtryk for om den enkelte medarbejder samlet set oplever at have det godt på sit arbejde.

Der er flere gode grunde til at have fokus på medarbejdernes trivsel. En høj grad af trivsel i arbejdsmiljøet fremmer arbejdets kvalitet og giver generelt lavere sygefravær. Det er også et væsentligt aktiv, når det kommer til virksomhedens evne til at fastholde og rekruttere arbejdskraft. 

Trivsel på arbejdspladsen er betinget af en lang række faktorer, herunder relationer til ledelse og kolleger, balancen mellem arbejdskrav og medarbejderens ressourcer, tillid, udviklingsmuligheder, anerkendelse og indflydelse. Det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen og medarbejdernes trivsel hænger derfor også tæt sammen og er noget, ledelsen aktivt kan arbejde med.

Trivselsmåling som redskab

Det kan eksempelvis være gennem en regulær trivselsstrategi som udarbejdes af ledelsen i samarbejde med AMO, og som konkretiseres gennem forskellige trivselstiltag i organisationen, hvor der løbende måles på medarbejdernes trivsel og etableres specifikke handlingsplaner til at styrke relevante områder.

Trivselsmålinger er et nyttigt redskab i det strategiske arbejde og kan gennemføres på flere måder. Det kan være gennem samtaler med medarbejderne, afdelingsmøder med fokus på trivsel eller via spørgeskemaundersøgelser. I Health Group anbefaler vi at foretage den overordnede trivselsmåling via en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaet gør det muligt for medarbejderne at svare fortroligt og for ledelsen at få konkrete tal på målingen. Dermed kan de enkelte trivselsparametre sammenlignes for at se, hvor det er relevant at gøre en indsats på netop jeres arbejdsplads. Metoderne kan dog sagtens kombineres, og trivsel bør ikke være noget, der kun måles én gang hvert 3. år i forbindelse med den lovpligtige APV, hvis man som virksomhed virkelig ønsker at styrke trivslen. Tværtimod kan løbende målinger og samtaler giver et mere reelt billede af, hvordan trivslen udvikler sig i organisationen. 

Et andet vigtigt element i arbejdet med trivslen er naturligvis, at resultaterne følges op med konkrete handlinger, så målingen ikke bare foretages for målingens skyld. I det efterfølgende arbejde med resultaterne anbefales det at prioritere i de områder, der skal arbejdes videre med, og derefter lave konkrete handlingsplaner til hvert område, så det bliver håndgribeligt og med en ansvarlig leder eller medarbejder i spidsen. På denne måde er der en tovholder på processen til at sikre at arbejdet ikke tabes på jorden. 

… Så hvad gør jeres ledere for at styrke trivsel på arbejdspladsen?