Skip to main content

Helbredskontrol og personlig sundhedsprofil af natarbejdere

Udgivet af
d. 4. august 2022
hg-forside-natarbejdere

Pas ekstra godt på dine natarbejdere

I mange brancher er natarbejde et grundvilkår, men det er væsentligt at natarbejdet ikke forringer medarbejderens sundhed unødigt. Da natarbejdet påvirker kroppens naturlige døgnrytmer negativt, øger natarbejdet risikoen for flere alvorlige sygdomme som kræft, diabetes og hjertekarsygdomme. Som arbejdsgiver for en virksomhed, hvor medarbejderne arbejder om natten, er du forpligtet til at tilbyde dine medarbejdere et sundhedstjek også kendt som en helbredskontrol eller personlig sundhedsprofil.

Sundhedstjekket/helbredskontrollen skal for så vidt muligt tilbydes i arbejdstiden, og skal være gratis for medarbejderen. Arbejdstilsynet har ikke nogen fast skabelon for indholdet af sundhedstjekket/helbredskontrollen, men angiver at kontrollen skal være dækkende i forhold til de helbredsproblemer natarbejde kan medføre.

I Health Group har vi valgt at en helbredskontrol skal indeholde alle de elementer vi tilbyder i vores personlige sundhedsprofiler, dvs. måling af kolesterol, langtidsblodsukker (HbA1c), BMI, kondital, blodtryk m.m., men samtidigt har en helbredskontrol til natarbejdere et øget fokus på søvnvaner og generel trivsel. Forskningen viser nemlig, at netop søvnforhold og døgnrytme har en enorm betydning for medarbejderens sundhedstilstand. Når natarbejde kædes sammen med kræft og andre sygdomme, skyldes det, at kroppen normalt bruger natten til blandt andet at genopbygge immunforsvar, reparere fejl i vores celler og rydde ud i en række affaldsstoffer. Når man udsættes for lys om natten bliver dette fintfølende system forstyrret og dermed også de nødvendige biologiske processer. Derfor er det vigtigt at sikre at den normale døgnrytme for så vidt muligt opretholdes.

Hvad kan I gøre for at forbedre forhold for natarbejdere?

Der er flere ting du kan gøre for at forbedre natarbejdernes trivsel og sundhed, både som arbejdsgiver og medarbejder – og hos Health Group har vi et stort ønske om at bruge vores viden til at yde rådgivning på begge niveauer. Til arbejdsgivere der ønsker at forbedre deres medarbejderes arbejdsforhold om natten anbefaler vi bl.a. at give mulighed for pauser løbende, gerne en powernap omkring ved 4-tiden, samt at undgå at give medarbejderne mange nattevagter i træk, da dette øger risikoen for sygdomme. Desuden anbefaler vi at give medarbejderne adgang til træningsfaciliteter og tilladelse til at træne i arbejdstiden, og så er det vigtigt at medarbejderne er opmærksomme på at de gratis kan deltage i en helbredskontrol/et sundhedstjek. I den forbindelse er det helt essentielt at medarbejderne føler sig trygge ved tilbuddet – vi oplever desværre ind i mellem at medarbejdere ikke deltager i en helbredskontrol, da de er bekymrede for resultaterne, eller endda at deres arbejdsgiver skulle blive bevidste om at de er syge.

Lad Health Group stå for jeres helbredskontrol

En helbredskontrol udført af Health Group er altid 100% fortrolig og har udelukkende formål at hjælpe og rådgive medarbejderen om egen sundhed.  Når vi taler med medarbejderen, er vores sundhedskonsulenter eksperter i at spore sig ind på præcis hvori en eventuel udfordring ligger for den enkelte. Derfor kan rådgivning bevæge sig i flere retninger, men hovedsageligt handler rådgivningen i forbindelse med helbredskontrollen om at sikre de bedst mulige vilkår og hjælpe medarbejderen med at finde bæredygtige løsninger der sikrer et så sundt arbejdsliv som overhovedet muligt.