Skip to main content

Forebyg stress på arbejdspladsen – lær dine medarbejdere at sige nej

Udgivet af
d. 7. november 2022
hg-forside-psykoligisk-krisehjaelp

De fleste på arbejdsmarkedet har nok oplevet en form for pres eller stress i forskellige perioder på arbejdet, hvilket blandt andet kan skyldes, at man ønsker at være fleksibel, gøre en ekstra indsats og derfor jonglerer man med flere forskellige opgaver på en gang.

Det kan også have sine konsekvenser. Hvis et ønske er at styrke medarbejderes mentale sundhed – herunder forebygge fx stress og depression, så kan det være en god idé at sige fra i nogle tilfælde. Det er dog ikke alle der ’tør’ eller føler, at de kan tillade sig at sige nej overfor ekstra opgaver. Dette har også relevans til kulturen på arbejdspladsen. Derfor bør det i virksomheder blive en kultur, at det er ok at sige fra i presset perioder. Dette kan forbedre medarbejderes mentale sundhed ved ikke at føle sig presset. Dette kan også reducere sygdom og sygefravær og derfor komme til gavn for både medarbejderen og virksomheden.

Forskning viser, at der er en sammenhæng mellem øget stressbelastet perioder med mange forskellige arbejdsopgaver på arbejdspladsen og øget risiko for tidlig sygdom, som hjertekarsygdomme samt andre helbredsproblematikker. Udover hjertekarsygdomme bliver flere og flere ramt af stress, depression, smerter i kroppen, hvor især smerter i ryggen og stress er hyppigt forekommet.

Tal viser, at der er sket en stigning i andelen med et højt stressniveau, hvilket både belaster den enkelte, men også arbejdspladsen og samfundet påvirkes af flere sygemeldinger, hvilket giver flere udgifter og reducere effektiviteten af arbejdsopgaver. Derfor er det vigtigt, ikke mindst, at man selv er opmærksom på egen mentale sundhed og egne grænser, men at man som leder og kollega også er opmærksom på hinanden og yder en indsats i forhold til at forebygge sygdomme samt helbredsrelateret problematikker, som kan forekomme.

Mental sundhed har stor betydning for vores generelle helbred og sundhed. Det handler om vores kompetencer og ageren både socialt, uddannelses- og arbejdsmæssigt. Det er derfor en tilstand af, hvordan vi hver især kan håndtere dagligdagens rutiner og udfordringer man møder i hverdagen.

Medbestemmelse giver bedre trivsel

Som leder eller medarbejder er det vigtigt, at du kan skelne mellem de mange arbejdsopgaver, som man kan blive præsenteret for. Hvilke arbejdsopgaver har større relevans, og hvor meget er realistisk at opnå inden for en bestemt periode? Dette kan være en god idé at have en samtale/møde med sin leder eller chef omkring. Medbestemmelse og grænser kan være med til at opretholde trivsel på arbejdspladsen. Dette er en måde at støtte op om mental sundhed på arbejdspladsen og blandt andet forebygge stress på arbejdspladsen. 

Grunde til at sige fra:

  • Kend dine arbejdsopgaver og find ud af, hvilke der har mest relevans i en stresset periode
  • Du siger fra overfor en opgave, fordi du i forvejen er presset, er ikke afvisende for senere inkludering
  • Se forespørgsler som anerkendelse af dit arbejde
  • Accepter, at du ikke kan være en del af alle opgaver, og at du derfor går glip af noget