Skip to main content

Fitnesscentrene har indtil videre undgået stor smittespredning efter genåbning

Udgivet af
d. 2. november 2020

Fitnessbranchen var tidlig til at udvikle fælles spilleregler for smittesikre opholdsregler i centrene, da Danmark og fitnesscentrene lukkede i marts. Og her, fire måneder efter genåbningen i juni, lader det til, at retningslinjerne har virket efter hensigten, og at fitnesscentrene generelt ikke har været kilde til stor smittespredning.

Den seneste tids myndighedsundersøgelser og en international rapport om fitnessbranchens håndtering af Covid-19 bakker op om de rapporteringer, som brancheforening DFHO får fra deres medlemmer. Det lader til, at de danske fitnesscentre og -brugere har taget Corona-restriktionerne til sig og undgår stor smittespredning i forbindelse med træning.

Myndighederne melder om lav smitteforekomst i kultur- og fritidslivet

Spørger man de danskere, der er blevet smittet med Covid-19, så peger de primært på arbejdet, uddannelsen, bekendtskabskredsen eller hjemmet som smittekilde. Kun 2,5 % peger på fritidsaktiviteter som det sted, de formoder at være blevet smittet. Det viser en opgørelse, som Styrelsen for Patientsikkerhed har lavet i perioden 10.-21. september, og som er blevet udleveret til fitnessbranchen og refereret i Politiken.

Statens Serum Institut opgør løbende prævalensen af Covid-19 fordelt på brancher. De seneste tal viser, at forekomsten blandt kultur- og fritidsansatte ligger under det samlede gennemsnit. Blandt de 50.000 ansatte inden for kultur og fritid er 32 personer registreret smittet. Det svarer til 64 smittede pr. 100.000. Til sammenligning er der i handelsbranchen 83 smittede, og i øvrige serviceerhverv er tallet 99.

Såvel IHRSA som Fitness Australia har for nyligt offentliggjort undersøgelser, der tydeligt viser, at fitnesscentre er sikre.
Ligesom THINK Active, den nye “Tænketank” fra EuropeActive, har offentliggjort en glimrende rapport, der belyser fordelen ved at være normalvægtig og i god form under en pandemi. (Det kan du læse mere om i den seneste trykte udgave af Fitnews.)

Engelsk undersøgelse viser lav forekomst i fitnesscentre

Den engelske fitnessbranche har foretaget en branchespecifik undersøgelse af udbredelsen af Corona-smitte blandt brugerne. Her ses samme tendens med lave smittetal. Ud af de 22 millioner besøg, der har været i fitness- og fritidscentre siden genåbning i juli, er kun 78 besøgende blevet testet positiv for covid-19.
Det tyder på, at den engelske branche i høj grad er lykkedes med tiltag til at forhindre smitte herunder nok især at undgå, at personer med sygdomssymptomer er mødt op til træning. Tiltagene svarer til dem, den danske fitnessbranche implementerede i juni.

Fortsæt den gode indsats ind i vintersæsonen

Der er ikke lavet en tilsvarende undersøgelse af fitnessbrugerne i Danmark, men fitnesscentrene melder generelt om få smittetilfælde. Når der har været tilfælde af smittede personer, som har været i fitnesscenteret, har reaktionen været prompte og er blevet indberettet til Styrelsen for Patientsikkerhed.
Hver dag arbejder branchen på højtryk for at give brugerne mulighed for at bevæge sig, men under mere restriktive forhold. Alt dette oven på et halvår, der trods hjælpepakker har store konsekvenser for alle – store som små.

Tak til Fitnews