Skip to main content

Arbejdskultur og motion – et speciale fra Københavns Universitet

Udgivet af
d. 8. juli 2014

Lille indsats giver store effekter

Adskillige undersøgelser har etableret de fysiologiske gevinster ved motion og bliver i den forbindelse anvendt mere og mere som et led i arbejdsmiljøindsatsen på arbejdspladser. En forholdsvis lille træningsindsats giver store effekter i form af smertereduktion i muskler og led for medarbejdere. Men hvad nytter det, når tilslutningen til motionsinterventioner er faldende efter endt forsøgsperiode?

Obligatorisk træning –  ikke tilstrækkelig for deltagelse

10 plejehjem i Københavns kommune har gennemført en motionsintervention hvor formålet var at forebygge og ”reparere” smerter i forbindelse med arbejdet. De typiske barrierer for motionsdyrkelse er afstanden til motionsfaciliteter, mangel på tid og økonomi. Disse barrierer blev elemineret i dette projekt, da træningen blev udformet som en arbejdsopgave, som foregik på arbejdspladsen i arbejdstiden. Det viste sig ikke at være tilstrækkeligt for at få medarbejderne til at dyrke motion.

Succes med motions på arbejdspladsen

For at opnå succes med motion på arbejdspladsen, kræver det en radikal ændring i arbejdspladskulturen. Der bør skabes et fælles værdigrundlag, hvor medarbejderne endvidere har medindflydelse på træningens indhold, som er med til at sikrer at de tager ejerskab i den motionsvenlige kultur. Det er vigtigt med ledelsens opbakning omkring træningen og at de selv trækker i træningstøjet og deltager, og dermed tager et aktivt ansvar for at træningen bliver gennemført.  Det gælder om at være konsekvent og synlig med faste træningstidspunkter og gennemføre træningen til trods for lille fremmøde. På sigt vil motion på arbejdspladsen blive en integreret og naturlig del af det at gå på arbejde. En så drastisk ændring kræver tid, tålmodighed og en stærk ledelse.